Dela sidan:

Störst tillväxt hade online-video på 36,8 procent, men det var flera medieslag där OS gav starkt positiv effekt. Tv, sociala medier, utomhus/trafikreklam, dagspress kväll samt radio ökade under februari. Ackumulerat uppvisar medieinvesteringarna en positiv tillväxt om totalt 3,3 procent.

– Februari slår all-time-high och den högsta nivån i Mediebyråbarometerns historia nåddes under årets andra månad. Detta är drivet av en fortsatt mycket stark annonskonjunktur samt OS i Sydkorea. Kategorierna tv, radio och utomhus/trafikreklam når sina högsta februarinoteringar sedan mätningarna påbörjades. En riktig rivstart på året. Vi ser nu också en tydligare trend inom de digitala medierna. Online video och sociala medier ökar snabbt, samtidigt som online display minskar. De totala digitala medieinvesteringarna ökade med 4,2 procent under månaden och samlat är de digitala investeringarna nu nära investeringarna för kategorin TV, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer i en kommentar.

För några av mediekategorierna var februari en tillbakagång. Biokategorin backade mest med 35,1 procent, direktreklam/annonsblad med 34,4 procent och dagspress storstad med 17,9 procent. Även kategorierna fackpress, populärpress, dagspress landsort, sök samt online display uppvisade röda siffror under februari.

– Tydligast märks OS-effekten för kategorin TV som ökade kraftigt under februari med en positiv tillväxt om 20,5 procent. Discovery Networks Sweden har tagit stora tittarandelar och därmed annonspengar under OS, samtidigt som samtliga stationer har höjt priserna 2018. Även dagspress kväll har gynnats av OS, och ökade sina annonsintäkter för första gången på många år. Trögare går det dock för övriga printmedier som inte ser ut att ha gynnats av OS på samma sätt som kvällspressen, säger Jochum Forsell, vice vd IUM i en kommentar.Dela sidan: