Dela sidan:

 

Den allra största ökningenr stod stora landsortstidningar med en upplaga över 30 000 exemplar för. Deras digitala läsarintäkter mer än fördubblades 2017, jämfört med föregående år.

TU:s nya branschstatistik bygger på uppgifter från 87 jämförbara titlar, varav fyra är storstadstidningar och 83 är landsortstidningar. Mätningen kommer i en tid där flera titlar de senaste åren riktat blicken mot och prioriterat användaraffären när de digitala plattformarna som Google och Facebook tar annonspengar från räckviddsmedier.

Under fjolåret stod prenumerations- och lösnummerförsäljningen i tryckta och digitala kanaler för cirka 57 procent av morgonpressens intäkter. Den näst största intäktskällan var annonserna i print med en intäktsandel på ungefär 35 procent. Den digitala annonsförsäljningen stod i sin tur för drygt 8 procent av de samlade annons- och läsarintäkterna 2017.

De fyra storstadstidningarna; SvD, DN, GP och Sydsvenskan  ökade sina totala läsarintäkter med drygt en procent förra året, enligt statistiken. Det som driver upp tillväxten är den digitala abonnemangsförsäljningen, som ökade med drygt 14 procent under året, jämfört med 2016.

Under andra halvåret hämtade storstadspressen upp intäktstappet som den tryckta upplagan noterade under årets första sex månader. 

Den genomsnittliga storstadstidningen hade enligt TU:s aktuella siffor annons- och läsarintäkter på 834,3 miljoner kronor under 2017. Den genomsnittliga intäkten för landsortstidningarna var 62,4 miljoner kronor. Och av dessa intäkter hade i storstadspressens fall 79 procent sin grund i print. Motsvarande andel hos landsortspressen var 88 procent.

Morgonpressens intäktsfördelning 2017 (2016), procent

Intäktstyp

Morgonpress

2017 (2016), %

Storstad

2017 (2016), %

Landsort

2017 (2016), %

Tryckta kanaler (annons- och läsarintäkt)

84 (86)

79 (81)

88 (89)

Digitala kanaler (annons- och läsarintäkt)

16 (14)

21 (19)

12 (11)

 

100 (100)

100 (100)

100 (100)

 

 

 

 

Annons i tryckta kanaler

35 (38)

29 (32)

39 (42)

Annons i digitala kanaler

8 (8)

10 (10)

7 (6)

Användar- och läsarintäkter

57 (54)

61 (58)

54 (52)

 

100 (100)

100 (100)

100 (100)

 

 


Dela sidan: