Dela sidan:

Influencer marketing är i dag en lukrativ business – för de allra största. Det är samtidigt ett sätt för företag att genom trovärdighet hos unga stjärnor nå rätt in i hjärtat på konsumenterna.

Liksom programmatic-kedjan innehåller influencermarknaden mellanhänder. Nätverk samlar influencers för olika målgrupper under ett paraply, hittar rätt annonsör, planerar och hjälper till att producera kampanjer.

Det är många marknadschefer som ser influencers som ett smart drag. Av 181 tillfrågade marknadsförare i studien "State of Influencer Marketing 2018" använde 86 procent influencer marketing 2017 – och för 92 procent har det varit en effektiv strategi. Men vet dessa marknadsförare exakt var pengarna går?

Resumé Insikt har tagit del av ett avtal från nätverket United Influencers som de använt sig av vid ett samarbete. Där framgår det att nätverket tar cirka 50 procent i arvode – först 12,5 procent på bruttointäkt, sedan 40 procent på återstående belopp som delas med profilen. Men summan är inte bara isolerad till United Influencers. Enligt samstämmiga källor till Resumé Insikt använder sig nätverken generellt av ett arvode på 30-50 procent.


Linda Palmgren, vd på United Influencers, har i en helgintervju med Resumé uppgett att deras avtal aldrig går över 50 procent i arvode. Hon väljer nu att svara via mejl, och säger detsamma när vi frågar henne:

– Jag vill med hänsyn till konfidentiella avtal fortfarande inte kommentera några exakta siffror, men som jag tidigare uppgett i helgintervjun uppgår arvodet idag ej över 50 procent.

Enligt våra uppgifter är det flera profiler som erbjudits liknande kontrakt. Skulle du säga att avtalet är ett standardavtal?
– Vi kommenterar inte den här typen av uppgifter. Det här är konfidentiell information mellan UI och våra profiler. Vi har individuella avtal med dem vi representerar.

I Kissie-domen ansåg Patent- och marknadsdomstolen att influencernätverken inte hade något ansvar för att annonseringen utformades på ett korrekt sätt, är det då rimligt att ni tar 52 procent av arvodet från influencern när denne anses vara ansvarig för innehållet?
– Målet handlar om reklammarkering. Vi kan konstatera att tingsrätten gjorde bedömningen att nätverket Tourn i det aktuella fallet inte kunde hållas juridiskt ansvariga för den bristande reklammarkeringen i inlägget. Tingsrättens dom är dock överklagad i den delen så det återstår att se vad som blir slutresultatet av den juridiska processen. Det är därför för tidigt att dra några slutsatser gällande det juridiska ansvaret och vilka ev. affärsmässiga konsekvenser det kan få för branschen. Vi följer noggrant den rättsliga utvecklingen och uppmanar alla profiler att tydligt reklammärka.

Specificera gärna vilka insatser ni utför som motiverar er del av arvodet.
– Vi erbjuder en helhetslösning till våra profiler och nuvarande arvoderingsmodell återspeglar detta och är inte direkt kopplad till vem som bär det juridiska ansvaret för reklammärkning i inlägg. Har därför svårt att se att det skulle få någon direkt effekt på nuvarande arvoderingsmodeller. Men som sagt, vi får avvakta slutresultatet av den nya rättsliga prövningen innan vi drar slutsatser om vilka ev. konsekvenser det kan få för branschen.

Det här är en del av en större granskning från Resumé Insikt. Vi har talat med ett tiotal influencers och pr-byråer om nätverkens avtal. De rasar nu mot arvodena och ifrågasätter nätverkens affärsmodell. För att läsa hela granskningen kan du teckna en gratis provprenumeration här.

Är du redan prenumerant? Logga in här!Dela sidan: