Dela sidan:

I dag släppte Sveriges Mediebyråer sina siffror för april månad, och de visar att annonsmarknaden är fortsatt stekhet. Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 16,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Totalt förmedlades över 1,5 miljarder kronor. 


Visserligen påverkas siffran positivt av att månaden hade en extra faktureringsdag jämfört med april i fjol, men faktum är att företagens reklaminvesteringar fortsätter öka.
– April är ett kvitto på att medieinvesteringarna fortsätter att gå urstarkt och ackumulerat hittills i år ligger investeringarna på en positiv tillväxt om 8,2 procent, motsvarande nästan 400 miljoner kronor, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som ökade allra mest var utomhus. Sociala medier, TV, radio, online video, bio, dagspress landsort och sök ökade också. Bland förlorarna finns dagspress kväll, DR/Annonsblad, populärpress, dagspress storstad, fackpress och online display.
– Kategorin TV ökade mer än vad en extra faktureringsdag kan förklara. Annonsörerna jagar bred räckvidd och många kontakter, vilket förklarar att både TV och utomhus/trafikreklam ökar. De kommersiella TV-aktörerna har all anledning att vara nöjda med utvecklingen; de har lyckats bibehålla en hög efterfrågan trots kraftiga prishöjningar 2018, samtidigt som de får in nya intäkter digitalt; ökningen för online video är 16 procent i april och närmare 20 procent ackumulerat hittills under 2018, kommenterar Jochum Forsell, vice vd IUM.Dela sidan: