Dela sidan:

Fredrik Björkman kommer närmast från en annan Mittmediatjänst där han ansvarat för koncernens helgbilaga i Hälsingland.

Fredrik Björkman har varit verksam som journalist i Hälsingland i 14 år.

– Om man tänker att kulturen klassiskt brukar delas in i sex grenar – musik, teater, konst, litteratur, dans och film – så har jag ett särskilt varmt förhållande till litteratur, film och konst, berättar han för sin nya tidning.

I intervjun berättar han även att han inte ser sig som en "klassisk kulturtyp" och att han i sitt jobb vill bredda synen på kultur. 

– Jag är mycket glad att han börjar hos. Kulturjournalistiken förändras i takt med ändrade digitala medievanor, precis som övrig journalistik. Vi är mitt inne i en spännande tid där åsikter och kommentarer är ett utmärkt sätt att engagera nuvarande och nya läsare. Där kommer Fredrik att ha en betydelsefull roll, säger Arbetarbladets chefredaktör Helena Nyman.Dela sidan: