Dela sidan:

Genom att dra en historisk referens till när Henry Ford utvecklade Ford och T-modellen, ville Abhijit Arun Tuljapurkar, Robotics & Cognitive Automation Lead på Deloitte, visa hur maskiner kan konkurrera ut mänsklig arbetskraft och effektivisera produktionen. Bilindustrin gick från att bilarna sattes ihop av människor för att sedan tas över av maskiner. 

Bland annat pratade han om "Robotic Process Automation", vilket innebär att robotar kan kopiera det repetetiva arbete som många håller på med idag. 

– Det kan handla om att logga in på olika program, skapa rapporter och andra typer av enklare uppgifter, säger Abhijit Arun Tuljapurkar. 

Sammantaget handlar det om att maskiner kan göra mer med mindre. Enligt statistik som Abhijit Arun Tuljapurkar refererar till så går en arbetsminuts för en robot på 15 minuter för en människa. Robotar behöver heller ingen sömn, så effektiviteten ökar ytterligare när den kan vara aktiv dygnet runt. Det skulle också innebära mindre kostnader för företag, med en kostnadsminskning på 30-60 procent per automatiserad process. 

Det finns åtta olika definitioner på AI, men enligt Abhijit Arun Tuljapurkar tycker han att man kan prata om AI så fort de kan göra mänskligt arbete fullt ut. Samtidigt finns det fortfarande saker som maskinerna måste lära sig när det kommer till kognitiv förmåga. Det kan handla om deras inituitiva förmåga att fatta rationella beslut, som i det här fallet bygger på beslut om företags och ens egna värderingar. Dela sidan: