Dela sidan:

Under natten presenterade Orvesto Konsument sin rapport för det första tertialet. Räckviddsundersökningen genomfördes under perioden 1 januari - 30 april och hade totalt 13 354 respondenter.

I siffrorna framgår att morgontidningarna är de stora förlorarna med ett tapp på omkring tio procent i jämförelse med samma period föregående år. Bland annat tappade Dagens Nyheter 12,6 procent och Svenska Dagbladet 8 procent. Två morgontidningar som dock sticker ut är Dagens Industri och Skånska Dagbladet som lyckats behålla sin räckvidd.

Tappade gjorde även kvällstidningarnas printupplagor där Aftonbladet backade mer än Expressen. Trenden följer de senaste Orvesto Konsument-mätningarna. Aftonbladets tapp innebär att Expressen nu bara har 34 000 läsare upp till konkurrenten. Intressant är att de båda tidningarnas tapp i princip uteslutande kommer från kvinnliga läsare. Expressens räckvidd bland män ökade till och med med 18 000, men gjorde alltså inte upp för tappet bland kvinnorna.

Skulle utvecklingen från de senaste Orvesto Konsument fortsätta är Expressen i inledningen av årets tredje tertial.

För gratistidningarna var tappet inte riktigt lika stort som för morgontidningarna. Sticker ut gör bland annat Metro i Göteborg/Västsverige samt i Skåne som ökade sin räckvidd med 25 000 (11,3 procent) respektive 17 000 (10,2 procent). Men även om Metro i södra Sverige ökade sin räckvidd backade istället Metro Stockholm/Mälardalen med 19 000 (4,2 procent).Dela sidan: