Dela sidan:

I början av året bytte Fortum Värme namn till Stockholm Exergi. Anledningen var att göra det tydligare vad företaget bidrar med till stockholmarna. Nu lanserar man den första kampanjen sedan namnbytet: "exergi på allas läppar".

– Exergi är ett begrepp som förenklat betyder nyttan som man kan skapa med energi. Till exempelvis att vi gör både el och fjärrvärme på samma gång av skogsbränsle för att utnyttja energin i det på bästa sätt, eller när vi återvinner energin i stockholmarnas renade avloppsvatten för att värma staden istället för Östersjön. Det är vad exergi handlar om – rätt energi, vid rätt tillfälle, för rätt behov," säger Thomas Gibson, Kommunikationsdirektör på Stockholm Exergi, i en kommentar. 

Stockholm Exergi kallar det för en kännedomskampanj, där olika stockholmsprofiler berättar vad exergi är för dem. Kampanjen består av en serie citat som syns i printannonser, på utomhustavlor och i Stockholms kollektivtrafik. Stockholm Exergi hjälper sedan till att förtydliga citaten och utvecklar vad begreppet "exergi" egentligen betyder. 

Kampanjen är framtagen av TBWA Stockholm. 

Kampanjfilmerna hittar du här: Dela sidan: