Dela sidan:

I slutet av november meddelade ETC att man skulle lägga ned 15 lokala utgåvor av sin tidning då de inte längre nådde upp till presstödsnivån. Nu kommer fler motgångar för tidningskoncernen. 

I höstas granskade TS Mediefakta tre av ETC:s tidningar. Anledningen till att man granskade tidningarna var för att Presstödsnämnden ansåg att de visade upp upplagssiffror som till stor del bestod av gåvoprenumerationer, vilket inte klassas som presstödsgrundande. Detta uppger Dagens Nyheter

Nu har nämnden kommit med ett beslut: Dagstidningen ETC och de nedlagda lokaltidningarna i Jönköping och Umeå ska betala tillbaka åtta miljoner kronor på grund av för högt presstöd. 

ETC-koncernens grundare Johan Ehrenberg säger så här om beslutet till DN: 
– TS Mediefakta räknade alla våra upplagor och fick fram de siffror vårt presstöd grundade sig på. Sedan räknade de om exakt samma upplagor med exakt samma statistik och kom fram till en helt ny siffra. Då plötsligt anmärkte de på våra gåvoabonnemang, som vi har haft i tio år. Dessutom går det varken att överklaga beslutet eller att ens få till en diskussion med nämnden. De går inte att få tag på, och svarar inte på frågor. 

Enligt Kerstin Morastjurist på Myndigheten för press, radio och tv som hanterar frågor gällande driftsstöd för Presstödsnämnden, har ETC-koncernen valt att inte redovisa sina prenumerationssiffror. 

– Under TS granskning av koncernens tre tidningar föreslog de att Presstödsnämnden skulle besluta om en abonnentundersökning. Detta för att säkerställa hur stor del av upplagan som var individuellt beställd och betald, vilket är kravet för att den ska vara presstödsgrundande. ETC valde då att inte delta i den undersökningen. Därför gjorde TS en bedömning utifrån de prenumerationer de ansåg kunde styrkas. Då blev det så här. Och den upplaga TS anger som presstödsgrundande är den som gäller.

Johan Ehrenberg har tagit fram en återbetalningsplan på fyra miljoner gällande Dagens ETC. Hur de resterande fyra miljoner ska betalas av, som gäller de nedlagda lokaltidningar, vill han först prata med nämnden om. 

För att klara av återbetalningen har Johan Ehrenberg öppnat en stödfond där läsare kan bistå med ekonomiskt stöd. Enligt Johan Ehrenberg är man just nu uppe i över 1,5 miljoner kronor. Dela sidan: