Dela sidan:

Fart och fläkt är NTM:s melodi – som inte har legat på latsidan varken i fjol eller i år. Våren 2017 gav man sig in i hotellbranschen, senare sålde man sin del i krisbolaget Flow Network samtidigt som dotterbolaget Östgöta Media skrotade tv-kanalerna. I år har man bland annat köpt Swepress-tidningarna och skrotat gratistidningarna Mera.

Bokslutet från 2017 visar en liten ökning i nettoomsättningen till 1 662,9 miljoner kronor jämfört med 1 655,8 miljoner under 2016. Rörelseförlusten minskade något till -68,5 (-91,4) miljoner. Vinstmarginalen ligger på -2,9 (-5,4) procent.

Av intäkterna kom 604 (658,2) miljoner kronor från annonsintäkter och 521,9 (513,6) miljoner från upplaga.

Koncernen har under året infört betalmodeller för samtliga mediehus och sätter nu tilltro till att detta ska fungera. Man har samtidigt inte haft några neddragningar utan istället nyanställt till följd av den digitala utvecklingen. Inom koncernen arbetade 1 335 (1 334) personer.

I NTM-koncernen ingår bland andra UNT, Östgöta Media, Gotlands Media och Norrbottens Media.Dela sidan: