Dela sidan:

Suzan Hourieh har flera års erfarenhet av att jobba med mångfald och inkludering sett
ur ett kommunikations- och affärsperpektiv. Bland annat driver hon inkluderingsnätverket The Social Few. 

Tillsammans med inkluderingsrådet: Faduma Aden, David Khabbazi, Babak Azarmi,
Emelie Persson och Camilla Wallander, har Suzan Hourieh ansvarat för Berghs inkluderingsarbete. Men nu lämnar hon företaget och går till Volvo Car Mobilitys mobilitetsservice M, där hon blir ansvarig för deras mångfalds- och inkluderingsarbete. 

– Jag är stolt över att få jobba på ett bolag som agerar inkluderande ända ner till
produktnivå och då med syftet att skapa större frihet för den enskilda människan på
samhällsnivå. Vi är en startup med muskler vilket innebär att vi på både individuell och på teamnivå får verktyg och mandat till att förändra och då givetvis till det bättre då allt är mätbart och därmed görbart, säger Suzan Hourieh i en kommentar.

Volvo Car Mobility är ett fristående bolag under Volvo Car Group och har i uppgift att utveckla mobilitetslösningar. Tjänsten lanseras i Sverige och USA under 2019.

– Vår uppgift är att utveckla nya mobilitetslösningar för konsumenter som vill ha friheten en bil kan ge men inte vill äga den utan ha enkel access när man så behöver. Vår marknad är stora städer snarare än länder och här samlas människor från jordens alla hörn. Jag ser det som en förutsättning att vårt team som utvecklar de nya tjänsterna har en stark förankring i ett mångkulturellt och inkluderande synsätt därför behöver vi en kapacitet och kompetens som Suzans, säger vd Bodil Eriksson

LÄS MER: Suzan Houriehs blogginlägg om hashtag Metwo Dela sidan: