Dela sidan:

Vill du jobba inom Bonnier News? Utforska möjligheterna här!

Se filmen med alla chefredaktörer här:

Berätta, hur är det att jobba på Bonnier News?

– Det är superkul, en arbetsplats jag verkligen trivs på. Vi har ett enormt tempo i allt vi gör, och håller på med en resa som jag tror få industrier kan jämföra sig med. Gillar man att tillhöra en viktig helhet och få representera urstarka varumärken – då är det här man ska jobba.

Hur skulle du beskriva arbetskulturen?

– Vi håller på att sätta en gemensam kultur inom Bonnier News. Men jag tycker inte man ska glömma att vår ursprungliga kultur ligger hos respektive varumärke. Exempelvis har HD/Sydsvenskan funnits i 170 år och DN drygt 150 år. Ursprungskulturen är starkt rotad i våra verksamheter – och är sannolikt en stor framgångsfaktor till var vi är idag.

– Den kultur som vi nu skapar skulle jag vilja kalla en 2.0-kultur. Vi använder varandras styrkor och maximerar vår gemensamma potential genom hela affärsområdet. 

Ur ditt perspektiv, vad är Bonnier News uppdrag?

– För mig är det solklart. Förutom att skapa värde för Bonnier så har vi ett viktigt samhällsuppdrag där vi ska värna om liberala värden så som yttrandefrihet och en stark demokrati. Att vi ska vara professionella och trovärdiga i allt vi gör, det är a och o i våra verksamheter.

Berätta om din resa i mediehuset – och hur har den gett effekt?

– Jag började på Expressen som försäljningsdirektör 2012, samma år som jag fick min första dotter. Utifrån min, relativt sett, unga ålder fick jag ett enormt ansvar för Expressens annonsintäkter. Expressen hade på den tiden inte själva kontroll över sin digitala försäljning, och vi hade en mycket printorienterad organisation. Våra digitala annonsintäkter hade utvecklingspotential helt enkelt.

– Eftersom marknadsutvecklingen var tydlig till att de digitala kategorierna skulle växa snabbt, tvingades jag att genomföra stora förändringar och få igenom radikala beslut på kort tid. Det, tillsammans med ett väldigt stort personalansvar, var såklart nervöst till en början men oerhört utvecklande för mig i min ledarroll.

– Idag är Expressen en väldigt viktig spelare på den digitala annonsmarknaden och utgör ungefär 75 procent av våra totala intäkter.

Hur ser du på Bonnier News framtid?

– Vi står väl rustade för framtiden och vi har tydliga och genomarbetade strategier som vi redan nu levererar på. Men jag skulle ljuga om jag sa att det inte kommer krävas hårt arbete från alla som jobbar här.

– Vi kommer fortsätta att utveckla nya produkter, arbeta effektivt och hjälpas åt att vara modiga för att lyckas.

I din roll som chef, vilka frågor tycker du är viktigast att driva?

– Nummer ett för mig är att alla hos oss verkligen ska känna sig inkluderade. Att man känner att man fyller en viktig funktion oavsett vilken position man har. En bra chef, enligt mig, ska kunna se och uppmärksamma sina medarbetare. Få alla att känna motivation och möjlighet att utveckla sina styrkor. Alla ska ha rätt förutsättningar att lyckas med att växa i sin roll.

Vad kan en anställd förvänta sig för typ av framtid på Bonnier News?

– Det är en framtid där man som medarbetare är delaktig i allt vi gör. Jag tror enormt mycket på teamarbete: man drar nytta av varandras kompetenser, hjälps åt om något går snett och firar segrar tillsammans.

Här kan du se vilka möjligheter som finns inom Bonnier News just nuDela sidan: