Dela sidan:

Enligt Orvesto konsument 2018:1 är andelen unga avändare som har annonsblockare installerade så stor som 48 procent. Det i den målgrupp som spenderar mest tid online.

IAB Sveriges branschinitiativ Annonsvänligt Sverige är instiftat för att skapa bättre annonsmiljöer online. Målet är att konsumenten inte ska uppleva reklam som störande eller påträngande. I en ny kortfilm, riktad mot den unga målgruppen, vill IAB Sverige förklara reklamens roll för kulturlivet och demokratin.

– Reklamundvikandet är idag extremt generationsstyrt. Med tanke på att nästan 50 procent av de under 30 år aktivt undviker reklam så vill vi förklara varför reklamen är viktig, inte bara för oss inom reklambranschen men faktiskt för vår demokrati, säger Alexandra Callius, ordförande task force Annonsvänligt Sverige i ett pressmeddelande.

Charlotte Thur, vd för IAB Sverige säger i en kommentar:

– Mediebranschen har de senaste åren upplevt en rad tekniska och kommersiella framsteg vilket har lett till att man utvecklat nya annonsformat och mät-­ och effektiviseringsmetoder. Detta har ibland inneburit mindre samsyn, kontroll och fokus på användaren. Branschen behöver ett fortsatt starkt fokus på användarvänlighet för att minska reklamtröttheten. Vårt initiativ Annonsvänligt Sverige som startade 2016 har just detta syfte.Dela sidan: