Dela sidan:

Brand experience-byrån Brand Experience Scandinavia (BES) grundades för fem år sedan. Byrån hade en stabil lönsamhet under sina fyra första verksamhetsår, men sedan vände siffrorna nedåt.

Under räkenskapsåret 2017 gjorde BES en rörelseförlust på 2,7 miljoner kronor med en omsättning på 31,8 Mkr (-8,6 i rörelsemarginal). Efter ett styrelsebeslut den 26 juni om att omstrukturera verksamheten sades personalen upp i juni. Under augusti genomförde byrån Stockholm Fashion Week trots den ansträngda ekonomin. Den 11 september lämnades konkursansökan in till Stockholms tingsrätt. Enligt byråns styrelseordförande och delägare Olle Larsson gjorde styrelsen inte bedömningen att bolaget var på obestånd förrän samma dag som konkursansökan lämnades in. Då hade ägarna tillsatt en extern utredning för att gå igenom räkenskaperna strax innan, den 4 september.

– Verksamheten har under 2017 och 2018 inte nått upp till de verksamhetsmål och budgeterat omsättning och resultat som presenterats för styrelsen. Det vill säga inte sålt tillräckligt bra för att täcka sin kostnader, skriver Olle Larsson i ett mejl till Resumé.

BES har jobbat med kunder som Telia, Fashion Week i Stockholm och Lundgrens. Byrån hade i medeltal 9 anställda enligt den senaste årsredovisningen 2017.

Kommer Stockholm Fashion Week att medföra skulder till leverantörer?
– Kan inte svara på det men den svenska statliga lönegarantin ger stora möjligheter till och vår förhoppning är att leverantörer får ersättning

Hur drabbas kunderna i stort?
– Enligt uppgift och förhoppningsvis lite eller inte alls

I senaste bokslutet skriver ni om en omprofilering av byrån som gjorts för att "stärka bolagets position på marknaden". Varför misslyckades den?
– Verksamheten har inte nått upp till de sälj och resultatmål som presenterats för styrelsen. Ingen utvärdering om varför har presenterats

Kommer ni att flytta om uppdrag till andra bolag inom byrågruppen?
– Nej inte vad jag känner till

Enligt Olle Larsson täcks personalens lön av den statliga lönegarantin under uppsägningstiden.

 Dela sidan: