Dela sidan:

Mediebyråbranschen har länge kritiserats för sin bristande transparens, något även Resumé och Resumé Insikt lyft vid ett flertal tillfällen.

Internationellt, främst på den brittiska och amerikanska marknaden, är det inte ovanligt med så kallade "agency deals" där mediebyråerna får en viss kickback beroende på hur mycket de investerar hos medierna. Pengar som egentligen ska gå tillbaka till annonsören.

Nu rapporterar Wall Street Journal att amerikanska federala åklagare inlett en utredning kring Havas och sex andra icke namngivna holdingbolag. De icke namngivna holdingbolagen ska enligt uppgift tillhöra några av världens största. Domstolsföreläggande, som tvingar de misstänkta att lämna ut material, har överlämnats till Havas och de andra misstänkta bolagen.

Utredningen ska ha inletts efter att FBI de senaste månaderna hållit förhör med amerikanska mediebyråchefer.

2016 utredde det amerikanska justitiedepartementet huruvida mediebyråer manipulerat budgivning kring annonsutrymmen.Dela sidan: