Dela sidan:

Rapporten visar att förtroendet för reklambranschen fortfarande ligger på en relativt hög nivå men minskar under Q3. Under de senaste två åren har fortroendet minskat stort, från +14 to +3.

Minskningen under det senaste kvartalet kan till stor del förklaras av ett enormt fötroendetapp på den brittiska marknaden, från +24,8 (Q2/18) toll -11.1 (Q3/18). Raset i Storbritannien är det största som någonsin uppmäts av EACA.

Vidare har förtroendet minskat i Grekland från -27,7 till -39,7, vilket är den lägsta nivån som uppnåtts av något land under de senaste tre åren. 

När det kommer till prognoser för efterfrågan på reklam och utvecklingen på arbetsmarknaden ser det dystert upp på samtliga markander med untantag från Medelhavsregionen där man ser en ljusninhg, -1,1 till +2,1 när det kommer till efterfrågan och från -5.4 (Q2/2018) till -3.8 (Q3/2018) för arbetsmarknaden.

Den avgörande faktorn bakom den minskade efterfrågan (52 procent)
är ett minskat behov från reklamköparna, enligt respondenterna i rapporten.

Bland de 24 länder som mätningen innefattas av stiger förtroendet på nio nationella marknader. Uppgången är störst i Malta och Spanien.

Sverige återfinns på andra plats i mätningen (+25,9), före Tyskland (+23,8) men efter Slovenien (+26.9). Dessa länder har alla haft stabilt höga nivåer under de senaste åren. I Sverige ökade förtroendet under kvartalet. Samtidgt prognostiseras en nedgång både när det kommer till arbetsmarknaden och efterfrågan under kommande kvartal. 

FAKTA
Studien från The European Association of Communications Agencies (EACA). "The Advertising Business Climate Index" bygger på svar från analysföretag som bevakar kommunikationsbranschen. Varje månad fyller dessa företag i en standardiserad frågemall.Dela sidan: