Dela sidan:

Reklam på engelska ökar i tidningar, tv och radio. En ny Novusundersökning, som tagits fram på uppdrag av Sveriges Annonsörer, visar dock att nästan hälften (46 procent) av alla svenskar är kritiska till den ökade trenden. 

Mest negativa är män (41 procent) och äldre människor i åldersgrupperna 50-64 år (57 procent) och 65-79 år (75 procent). 

– En stor huvudbry hos våra medlemmar är frågan om vilket språk man kan ha i sin
reklam och om engelska är okej? Givetvis skiljer det fall till fall, beroende på
annonsör och målgrupp, men generellt visar undersökningen att svensken ställer sig
negativ till reklam på engelska, säger Ulf Hermansson Samell, marknadschef på
Sveriges Annonsörer, i en kommentar. 

Samtidigt svarar 42 procent av de tillfrågade att de varken är negativa eller positiva till engelsk reklam. 

– Att en stor andel ställer sig neutrala kan hänga samman med att en hel del har en neutral inställning till reklam överlag eller att man helt enkel är likgiltig till vilket språk reklamen är på.

Novusundersökning som bygger på svar från 1024 svenskar

Fråga:
Reklam på engelska blir allt vanligare i tidningar, TV och på internet i Sverige. Vi ber dig ta ställning till hur positiv eller negativ du är till reklam som är på engelska?

Mycket positiv 3 %
Ganska positiv 8 %
Varken positiv eller negativ 42 %
Ganska negativ 23 %
Mycket negativ 22 %
Vet ej 1 %Dela sidan: