Dela sidan:

När digital och teknisk kunskap har blivit en färskvara måste företag börja tänka i nya banor. Digitalisering är en hygienfaktor, framförallt på marknads- och kommunikationsavdelningar, det går inte längre att anställa nya personer så fort det behövs ny kompetens. Därför bör man satsa mer på ett ständigt lärande för de medarbetare man redan har.

– Growth Marketing är på allas läppar nu, men behöver du anställa ett helt nytt team eller kan ni utveckla befintliga medarbetare och ta in konsulter? säger Annika Bagge, som är specialist på rekrytering och attraktion.

Gratis kompetensutveckling

Det behöver inte handla om en kurs som kostar pengar, utan snarare om att få medarbetarna att själva söka kompetensutveckling genom allt som finns tillgängligt helt gratis idag, på nätet och genom olika forum.

– Det är också viktigt att hela tiden utveckla varandra genom feedback, kompetensutveckling sker väldigt mycket mellan kollegor. Det behöver bli en naturlig del av vårt arbete, att vi leder vår egen kompetensutveckling och att vi utvecklar varandra.

Självledarskap A och O  

Idealet är en platt organisation med en företagskultur som främjar självledarskap, nyfikenhet och samarbete.

– För att lyckas bygga en ständigt lärande organisation måste dessa faktorer vara en naturlig del. Vi behöver hjälpa varandra att bli våra bästa jag. Vi behöver också tänka på mångfalden, för att bli våra bästa jag behöver vi omge oss av personer som bidrar med andra perspektiv och som utmanar och kompletterar oss, säger Annika Bagge.

Hon poängterar att ett företags framgång kommer att avgöras allt mer av vilka personer det har ombord – och att dessa är motiverade. Därför kommer det att bli ännu viktigare att skapa en attraktiv arbetsplats.

– Man pratar mycket om consumer brand och employer brand, men jag tror att det där kommer att suddas ut allt mer. Människor idag är så värderingsstyrda att man inte skiljer på ett varumärke när man konsumerar eller söker jobb. Så det handlar om att attrahera såväl kunder som framtida kollegor.

Inget mer 9 till 5

En annan viktig faktor för att knyta till sig rätt kompetens är att man är lyhörd för de behov och önskningar som finns.

– Vi kommer att behöva vara mycket mer flexibla. Tiden på kontoret kommer inte att vara avgörande, utan snarare att man jobbar där man är som mest effektiv. Men då gäller det att ha en stark företagskultur, där gemenskap och samarbete känns naturligt trots geografiska avstånd.

Mycket eget ansvar och ett ständigt lärande kan dock vara en utmaning.

– Man ska ha både vilja och ork att ständigt lära sig nya saker. Det gör att hållbarheten blir otroligt viktig. Arbetsgivarna behöver se till att det finns tid och utrymme för vidareutveckling samt uppmuntra till hälsa och återhämtning. Våra hjärnor är utsatta för mycket mer idag än tidigare, och för att kunna prestera på sikt behöver både hjärnan och kroppen få vila ibland.

– Jag tror att rekrytering och attraktion av framtida medarbetare kommer vara avgörande för att möta framtidens föränderliga krav på kompetens, och det är här vi kommer att hjälpa våra kunder och kandidater – genom att hållbart ligga i framkant, avslutar Annika Bagge.

Här kan du läsa vad Annika Bagge tror kommer bli viktigt för att bygga starka marknads- och kommunikationsavdelningar 2019.

KIMM är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och attraktion för området marknad och kommunikation. KIMM grundades 2013 och är ett affärsområde inom Wise Professionals. KIMM leds av Annika Bagge (Branding & Attraction Manager), Anna Bjerkelius (Affärsområdeschef Rekrytering) och Anders Norrman (Affärsområdeschef Interim konsult).Dela sidan: