Dela sidan:

Rapporten "Svenska folkets attityder kring digital integritet 2019" är framtaget av analysföretaget  Insight Intellegence. I tidigare upplagor av undersökningen har svenskarna förknippat såväl slumpmässig som anpassad reklam med integritetsintrång. Den negativa inställningen till riktad reklam överensstämmer med resultaten i årets rapport.


57 procent ser anpassad reklam som negativt, 29 procent som något positivt. 

Synen på riktad reklam varierar beroende på i vilken situation mottagaren nås. Varannan respondent i undersökningen uppger att de inte känner sig bekväm med anpassad reklam  i någon situation. 

Den situation där folk är mest bekväma med riktad reklam är via mejl (18 %). Nästan ingen är bekväm med att få reklam medan de spelar spel (1 procent).
En annan intressant aspekt i undersökningen är att yngre har en större toleransnivå för riktad reklam än äldre. Bland annat svarar 23 procent av de yngsta kvinnliga respondenterna i undersökningen att de är bekväma med att få riktad reklam i sociala medier. Motsvarande siffra är tre procent bland de äldre kvinnliga respondenterna.

För femte året i rad som genomför Insight Intellegence sin riksomfattande undersökning och digital integritet.Årets undersökning är gjord i samarbete med Ports Group, Skatteverket, IAB Sverige och Cirio Advokatbyrå. Dela sidan: