Dela sidan:

I undersökningen har Clear Channel mätt effekterna för ett antal utomhuskampanjer och jämfört värdena i målgruppen 16-25 år med samtliga (16-65 år). I kampanjeffektmätningen har man tittat på observationsvärde, intryck, tydlighet och effekt. 

Mätningen som alltså är beställd av utomhusbolaget visar att observationsvärdena är högre i den yngre målgruppen (42 procent) jämfört med samtliga mottagare (34 procent). Mest mottagliga var de unga kvinnliga respondenterna (44 procent). 

Undersökningen visar också att den yngre målgruppen uppfattar utomhusreklamen mer positivt jämfört med respondenterna i genomsnitt, 47 mot 43 procent. När det gäller tydlighet i budskap och avsändare låg värdena på likvärdiga nivåer, den yngre målgruppen uppfattade inte avsändaren lika tydligt som genomsnittet. 

När det kommer till värden som positivt/negativt, köpintresse, köp, engagemang, relevans och trovärdighet var alla värden högre i målgruppen 16-25 år. 

FAKTA/
Clear Channel har sammanställt mätningar från Demoskop som omfattar 1,713 kampanjer från 23 olika branscher. Respondenterna är boende i distributionsområdet. Totalt innefattar mätningen 1713 kampanjer från 341 annonsörer i 23 olika branscher. Dela sidan: