Dela sidan:

Wise-ägda Brilliant Futures studie innehåller svar från 141 grupper och visar att det finns ett tydligt samband mellan storleken på arbetsgruppen och hur vi mår på jobbet. Enligt undersökningarna som genomförts är korttidssjukfrånvaron nästan hälften så låg i arbetsgrupper med upp till fem medarbetare som i arbetsgrupper med fler än 40 medarbetare.

Korttidssjukfrånvaron går upp redan när en arbetsgrupp med max fem medarbetare ökar till mellan sex och tio medarbetare. 

– Företag och organisationer behöver förstå hur organisatoriska aspekter, såsom gruppstorlek, faktiskt påverkar den upplevda arbetsmiljön. Här har högsta ledningsgruppen ett ansvar och det är helt avgörande att kontinuerligt undersöka medarbetarnas upplevelse för att förstå hur organisationen mår och för att tidigt fånga upp kritiska faktorer som behöver tas vidare, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker på Brilliant i ett uttalande. 

En annan undersökning samma studie, baserad på 162 681 svar, visar ett mycket stort samband mellan gruppstorlek och upplevda konflikter. I en arbetsgrupp som består av ett trettiotal medarbetare är andelen som upplever konflikter dubbelt så stor som i en arbetsgrupp som endast består av en handfull personer.

En tredje faktor är att medarbetarnas engagemang minskar i takt med att arbetsgruppen växer.  En ytterligare undersökning i studien, baserad på 167 495 svar, visar att i grupper som består av 20 till 30 personer ligger andelen engagerade medarbetare på så låga nivåer som mellan 20 till 25 procent, medans det i mindre arbetsgrupper med färre än sju deltagare är cirka 35 procent som är engagerade.Dela sidan: