Dela sidan:

Fredrik Saweståhl har också varit förbundsordförande för Öppna Moderater. Med
sin politiska erfarenhet kommer Fredrik Saweståhl att bli en viktig förstärkning av Paues
Åbergs erbjudande inom Public Affairs.

– Public Affairs är ett av våra två huvudområden. 2019 har börjat mycket starkt för oss
och vi ser en kraftigt ökande efterfrågan på våra tjänster. Fredrik Saweståhl har arbetat
med praktisk politik på högsta nivå i mer än tio år. Hans erfarenheter från kommun- och
regionalpolitik är mycket värdefulla för oss och våra kunder eftersom vi ser att våra
kunder efterfrågar allt mer av rådgivning kring påverkansarbete gentemot kommuner
och regioner, säger Allan Åberg, partner och medgrundare till Paues Åberg Communications i en kommentar.

Fram till valet i september 2018 var Fredrik Saweståhl kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Tyresö där han ledde ett Allianssamarbete under nio år.
Han har också varit aktiv i Öppna Moderater sedan 2007, de senaste åtta åren som
förbundsordförande. Han är alltjämt aktiv i regionalpolitiken i Stockholms län, bland annat som ledamot i regionfullmäktige.

– Det känns riktigt inspirerande att nu ta klivet från den politiska världen till Paues
Åberg som är en byrå med ett gott rykte inom politiken. Att få arbeta med samhällsfrågor
och påverkan från andra sidan är väldigt lockande. Paues Åbergs betoning på starka värderingar och ett systematiskt arbetssätt har också spelat stor roll för mig när jag valt att söka mig till byrån, säger Fredrik Saweståhl i en kommentar.

Fredrik Saweståhl som får titeln Manager börjar på Paues Åberg den 13 maj.Dela sidan: