Dela sidan:

Idag vet vi att HR och kommunikation i förening är viktiga investeringar som hjälper företag att bygga starka varumärken och locka, behålla och utveckla medarbetare. Det finns bara positiva synergieffekter av att arbeta med dessa frågor ihop - menar Lotta Köhler, Rekryteringskonsult, Marknad och Kommunikation och Ylva Ottosson, Rekryteringskonsult HR, båda från respektive Sense Talents och ID Entity som idag ägs av Jurek. 

”Det är en självklar framgångsfaktor att skapa en attraktiv arbetsplats idag. Är man i uppstartsfasen i sitt bolag så behöver man skaffa sig en så kallad ”HR-bas” - en slags lägsta acceptansnivå för hur man arbetar med de viktiga HR-frågorna, både vad gäller det legala och det utvecklingsinriktade HR-arbetet”, säger Ylva Ottosson. 

För att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, eller EVP (Employee Value Proposition) måste företaget tydligt förmedla värderingar, kultur och vart de är på väg. 

“Finns det ingen tydlig kultur eller tydliga värderingar på företaget blir det svårt att kommunicera trovärdighet både utåt och inåt. Då behövs ett starkt samarbete mellan HR och kommunikation för att attrahera rätt människor som vill stanna och utvecklas tillsammans med bolaget. Glöm inte att inkludera HR när ni pratar varumärkesfrågor, detta är en förutsättning för att bygga en stark och hållbar affär framåt", berättar Lotta Köhler. 

Nya tider - nya roller 

Synen på såväl en attraktiv arbetsplats som på HR-rollen har utvecklats och förändrats snabbt de senaste åren. Idag är det vanligt att HR- och kommunikationsfrågor finns med tidigt i ett företagsbyggande, och den magiska gränsen för hur många anställda man behöver för att anställa en person som arbetar med HR - har suddats ut.  

“Det här är troligtvis en generationsfråga, där yngre ledare har en annan syn på hur arbetslivet ser ut och har förstått vad som inspirerar – av egen erfarenhet. Det är viktigt med flexibilitet, trivsel och möjlighet att utvecklas och att arbetsgivaren blir en lärplattform för medarbetarna”, berättar Ylva Ottosson. 

”Vi ser en tydlig trend med nya roller som handlar om branding och attraction, people och culture och den nya generationen ställer tidigt frågor om kultur, värderingar och vill veta hur deras framtida arbetsgivare arbetar med motivation och engagemang för sina medarbetare”, tillägger Lotta Köhler.

Naturligt fokus på ursprungsfrågor 

Även om HR-arbetet har utvecklats mycket är det, av naturliga skäl, fortfarande vanligt att man lägger stor vikt vid det man brinner för – sin företagsidé och företagets tyngdpunkt. Men när fokus ligger på kreativitet och snabba puckar är det lätt att hamna efter med HR- och kommunikationsarbetet. Därför vill Lotta och Ylva slå ett extra slag för allt positivt det kan medföra för en hållbar affär.

”I byråvärlden brukar fokus vara större på kreativitet och snabba leveranser. Då behöver man hitta en hållbar strategi för HR i kombination med varumärke- och kommunikationsarbete för att förmedla värderingar och kultur. Ett bra HR-arbete ger så mycket tillbaka till företaget, oavsett storlek och antal anställda”, säger Lotta Köhler. 

Så skapar du en lyckad anställning – från början till slut

Så hur genomför man en framgångsrik rekrytering? Alla steg är viktiga – från ett attraktivt arbetsgivarvarumärke till professionell onboarding och eventuellt i ett senare skede – avveckling. Har man inte dessa bitar på plats blir det lätt att man, som till exempel byrå, blir “skomakarens barn” där man inte är stark i sitt kommunikativa ledarskap, samtidigt som man faktiskt säljer kommunikation. 

“En bra modell att utgå ifrån är ARUBA – attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Där har vi alla delar som behövs för ett komplett HR-arbete”, berättar Ylva Ottosson.  

6 tips för att lyckas med ditt HR-arbete:

  1. Identifiera ert BAS-HR-behov och gå aldrig under den gränsen. 
  2. Ta hjälp av ARUBA-modellen. 
  3. Vänta inte med HR, lägg grunden tidigt i ett företagsbygge. Ju längre man väntar desto större blir utmaningen att växa ditt bolag.
  4. Förena tidigt, redan i uppstartsfasen, kommunikation och HR för att identifiera, attrahera, utveckla och behålla talanger.
  5. Kommunikation och HR bygger på sikt affären, ge detta utrymme i din organisation och ledning.
  6. Ta hjälp av proffs - du behöver inte anställa en heltidsresurs utan kan hyra en kommunikations -och HR-konsult på deltid. 

Fakta om bolaget: 

Företagen ID Entity, specialister inom HR och Sense Talents, specialister inom Kommunikation och Marknad - hjälper organisationer att anpassa sig till den nya tiden. De har sedan ett par år tillbaka upptäckt ett behov på marknaden som efterfrågar en kombination av båda företagens roller och kompetenser. 

ID Entity och Sense Talents tillsammans i Jureks regi skräddarsyr lösningar för HR och kommunikation och hjälper gärna till att göra en behovsanalys. Med rätt person på rätt plats skapar de stora förutsättningar för ett lyckat HR- och kommunikationsarbete. 

Läs mer om hur ID Entity och Sense Talents kan hjälpa dig med dina HR -och kommunikationsbehov här!Dela sidan: