Dela sidan:

Webbserien är en del av E.ONs nya storsatsning på att utbilda den svenska befolkningen om klimatomställningen där prognoser visar att Sverige kommer att öka med ungefär 30 procent till år 2030.

Med webbserien vill E.ON utbilda den svenska befolkningen kring några av de viktigaste delarna i klimatomställningen genom en webbserie. Under fyra avsnitt träffar Alexandra Rapaport ledande svenska och internationella experter som Christiana Figueres för att titta närmare på viktiga områden för klimatomställningen, som tech, innovation och cirkulär ekonomi. 

För att bidra till att nå målen i Parisavtalet och Sveriges klimatmål har E.ON satt upp målet om en omställning till 100 procent förnybar eller återvunnen energi senast år 2025. Det högt uppsatta målet har nu utökats med att verksamhetens klimatpåverkan ska minskas med minst 50 procent. För att lyckas med det krävs både stora satsningar och nya innovativa idéer.

 

Byrå: Sanders Agency – Manus och Regi : Samir Chahimi
PR Byrå: Assefa CommunicationDela sidan: