Dela sidan:

När Pressbyrån och Åkestam Holst förra veckan utnyttjade larmsystemet "Viktigt Meddelande till Allmänheten", i folkmun kallat "Hesa Fredrik", var det inte första gången en annan aktör försökt slå mynt av det nationella larmsystemet. Redan för tre månader sedan försökte den idella organisationen Fatta och TBWA ta över systemet för att skicka en varningssignal om kvinnors utsatta position.

Det kanske de inte borde ha gjort. När Hesa Fredrik förra måndagen ljöd var det för att testa att systemet fungerar, något som görs den första helgfria måndagen var tredje månad. Systemets funktion är att varna för akuta hotsituationer som krig, bränder, gasutsläpp och hot mot vattenförsörjning.

Just på grund av systemets samhällsviktiga funktion anser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att Pressbyrån och Åkestam Holst agerat fel. Myndigheten har varit i kontakt med Pressbyråns marknadschef Amanda Mompalao de Piro och påtalat "det högst olämpliga i att använda ett så viktigt verktyg för svensk krisberedskap för att sälja kaffe".

MSB anser att kampanjer av den här typen riskerar att urvattna ett system som finns till för att varna allmänheten. De riktar även kritik mot att Pressbyrån inte kontaktat dem innan kampanjen släpptes och uppmanar andra aktörer att inte missbruka Hesa Fredrik för kommersiella syften.Dela sidan: