Dela sidan:

Lotta Fogde har  ansvarat för att utveckla Jernhusen strategi- och hållbarhetsmål. Hon har intensifierat arbetet med public affairs inför de stora stadsutvecklingsprojekten och har enligt företaget varit drivande i att få till stånd samarbeten kring såväl konstutställningar och lekytor som flyktingmottagandet hösten 2015 i stationsmiljöerna.

Inom kommunikationsavdelningen har fokus legat att på en tydligare varumärkesprofil och företagets egen förmåga att skapa innehåll.

– Människors förväntningar på statligt ägda bolag är höga och det gäller att möta dem på ett förtroendeingivande sätt. Jag ser fram emot att bidra till ett högt förtroende för Jernhusen även i fortsättningen, men i en friare roll som konsult, säger Lotta Fogde i ett uttalande. 

Lottas sista arbetsdag blir den 12 juli. En organisationsförändring har initierats där ansvaret för kommunikationsfrågorna tas över av HR-chef Henrik Fontin och hållbarhetsfrågorna tillförs Åsa Dahl, chef affärsområde StationerDela sidan: