Dela sidan:

Christoffer Lötebo, Jakob Wallsten och Robin Cavonius, alla från Google, startade vad de ville skulle bli nästa generations marknadsföringsbyrå år 2012. Sedan dess har alla pilar pekat uppåt och i dag har byrån kontor i fyra länder och 220 anställda.

Det senaste bokslutet (2018) för Precis Digital AB, verksamt i Stockholm, visar en del av framgången. Omsättningen landade på 146,9 mkr (127,7 mkr) och rörelseresultatet uppgick till 22,9 mkr (24,6 mkr). Det ger en 26-procentig marginal på byråintäkten.

Däri skriver byrån själv om vad som bäddat för den snabba tillväxten.

"Precis har haft en framgångsrik resa sedan starten 2012. På några få år har bolaget utvecklats till en av de ledande byråerna i norra Europa inom digital marknadsföring. En del av framgången kan förklaras av det stora skiftet i medieinvesteringar, från traditionell till digital media, men i och med att bolagets tillväxt har varit betydligt högre än vad skiftet kan förklara, finns det även andra anledningar."

Även Precis Digital Syd, med säte i Göteborg, går starkt framåt. Omsättningen dubblades och landade på 30,7 mkr (15,9 mkr). Rörelseresultatet slutade på 8,9 mkr (6,2 mkr), vilket ger en 32-procentig marginal på byråintäkten.

Precis Digital sysslar med tjänster inom mätning, digital marknadsföring och data science.

FAKTA // Siffror Precis Digital AB 2018
Oms: 146,9 mkr (127,7 mkr)
Byråintäkt: 89,1 mkr (69,8 mkr)
Rörelseres: 22,9 mkr (24,5 mkr)
Rörelsemarginal: 26% (35%)
Ans: 71 (51)

FAKTA // Siffror Precis Digital Syd 2018
Oms: 30,7 mkr (15,9 mkr)
Byråintäkt: 27,5 mkr (13,7 mkr)
Rörelseres: 8,9 mkr (6,2 mkr)
Rörelsemarginal: 32% (45%)
Ans: 21 (13)Dela sidan: