Dela sidan:

Paues Åberg grundades av Theodor Paues och Allan Åberg under 2014 och är en kommunikationsbyrå med ena foten i corporate communications och public affairs. Under räkenskapsåret 2018 uppgick omsättningen till 29,7 miljoner kronor (28,3). Röresleresultatet minskade till 2,7 Mkr (5,5). Byråintäkten ligger stilla på strax under 26 miljoner kronor. 

I årsredovisningen skriver byrån att de breddat kundbasen, arbetat med att utveckla mer avancerade analysmodeller samt vidareutvecklat byråns identitet och marknadsföring.

Under 2018 har Paues Åberg ökat personalstyrkan med en person till 20. Dela sidan: