Dela sidan:

Utgångspunkten med menshandboken är att det fortarande är en tydlig skillnad på barns relation till sina föräldrar trots att svenska pappor spenderar mer tid med sina barn än fäder i många andra länder är det fortfarande. En undersökning Kamratposten visar att bara 7 procent helst pratar med pappa när de är ledsna. O.B. kan därför fylla en plats i att hjälpa män komma närmare sina döttrar.

Boken är tänkt att vara till för pappor vars döttrar har fått eller kommer att få mens, för att kunna förstå vad de går igenom. O.B:s ambition är att boken både kan vara ett stöd och välbehövlig fakta för att kunna föra ett bra samtal kring mens med sina barn.

Insikterna som lett fram till byrån Acitionist bok för varumärket är att många män aldrig fick utbildning kring mens i skolan och inte har grundläggande kunskap om vad mens och pms innebär.

Menshandboken för pappor kommer att delas ut till pappor runt om i landet under sommaren och hösten 2019.


Arbetsgrupp o.b:
Siri Martinez
Sun Young Yang

Arbetsgrupp Actionist:
Projektledare: Marie Thall
Produktionsledare: Rasmus Egnefors
Art Director: Matilda Storm
Creative Director: Toby Cane
Content Producer: Josefine Hammarström Helén.Dela sidan: