Dela sidan:

Det är Konsumentverket själva som i sitt tillsynsarbete uppmärksammat att Schibstedägda Lendo brister i marknadsföringen i en takeover på Aftonbladet. Enligt erbjudandet erbjuder låneföretaget sina nya kunder "0 kronor i uppläggningsavgift".

Konsumentverket finner att annonsen strider mot marknadföringslagen då den strider mot kraven på måttfullhet och att det kommunicerade erbjudandet missleder kunden om vilka kostnader som krediten innebär med hänsyn till att marknadsföring av kredit ska vara extra återhållsam.

Konsumentverket anser att Lendo marknadsför kreditvillkoren på ett sätt som minskar konsumentens beslutsunderlag eftersom informationen om uppläggningsavgiften framhävs kraftigt och finns med på sju olika platser.  

"Genom marknadsförings utformning kan konsumenten även lockas att fatta ett oöverlagt beslut om att binda sig för krediten då bolagets erbjudande framstår som extra förmånligt. Konsumentverket anser att marknadsföringen, vid en helhetsbedömning, vare sig är återhållsam eller måttfull.", skriver verket i sitt utlåtande.Dela sidan: