Dela sidan:

Det första halvåret av 2017 var ekonomiskt tufft TBWA, vilket resulterade i en minskning av både omsättning, rörelseresultat och byråintäkt i årets bokslut. Andra halvan av året började trenden vända, och nya samarbeten tillkom i form av bland annat Unicef, Brämhults och Audi. Det märks nu i 2018 års bokslut, där TBWA uppvisar en positiv tillväxt. 

Under året ökade omsättningen från 58 miljoner för att landa på 75,4 miljoner. Dessutom gör byrån 1,5 miljoner kronor i vinst, att jämföra med en förlust på -860 000 kronor föregående år. Även byråinäkten ökar med cirka 7 miljoner kronor och landar på 40,6 miljoner. Vinstmarginalen uppgår till 3 procent. 

LÄS MER: "TBWA växer med sex personer"

Under året tillkom kunder som ICA Banken, Stockholm Exergi och Söderberg & Partners. 

FAKTA // Siffror
Oms: 75,4 mkr (58 mkr)
Byråintäkt: 40,6 mkr (33 mkr)
Rörelseres: 1,5 mkr (-868 tkr)
Rörelsemarginal: 3% (-2%)
Anställda: 33 (25) Dela sidan: