Dela sidan:

Prostitution är ett växande problem i Sverige, men ämnet är svårt att prata om och får ofta stå i den mediala skuggan. För att skapa uppmärksamhet kring de kvinnor som utnyttjas inom sexindustrin – och hur de med rätt stöd kan få en chans till ett nytt liv på egna villkor – lanserar frivilligorganisationen Talita en kampanj tillsammans med Åkestam Holst. 

Talita arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande – med allt från terapi till att erbjuda stödboenden. Kampanjen, som är den första externa Talita gör, syftar till att öka antalet privata månadsgivare samt skapa kännedom kring organisationens arbete. 

– Vi vill berätta att vi finns, och att vi finns här, för dessa utsatta kvinnor. Privata donationer är en oerhört viktig del av vår finansiering och vi tror och hoppas att fler kan tänka sig agera om de får höra vilken skillnad som pengarna gör, säger Josephine Appelqvist på Talita i ett pressmeddelande.  

Daniel Vaccino, kreatör i arbetsgruppen på Åkestam Holst NoA, kommenterar:

– Det arbete som Talita gör är fantastiskt. Vi tycker att frågan förtjänar mer ljus och fler spaltmeter, och här kan vi förhoppningsvis vara till hjälp. 

Den första kampanjen kommer rulla i dagspress och utvalda magasin under september, men det finns fler aktiviteter inplanerade under hösten.

Den 7 oktober anordnar Talita en heldagskonferens om prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Tidigare under året har organisationen även uppmärksammats för sin studie kring den svenska porrindustrin. Dela sidan: