Dela sidan:

Med det nya utseendet vill Schibsted signalera att man alltid har varit framåtblickande och progressivt. I den nya logotypen visas Schibsteds hela namn för att enklare identifiera avsändaren. "Media Group" är borttaget för att tydligare inkludera alla Schibsteds verksamheter.

Andra centrala förändringar:

• Det versala S:et i logotypen har också blivit en symbol.

• Nya färger som gör att Schibsted både kan "prata högt och lågt".

• Mönstret i logotypens "S" är ett grafiskt element i sig självt.

För att utveckla identiteten har Schibsted jobbat med varumärkes- och designbyrån Bold i Stockholm.

– Under arbetet med Schibsted blev det uppenbart att företaget är alla dess beståndsdelar – de olika produktvarumärkena – och om alla arbetar tillsammans kommer det att skapa ännu mer värde. Det var så idéen om konceptet "The Unifying Force" föddes, säger Oskar Lübeck, grundare och chief creative officer på Bold i en kommentar.

Den samlande funktionen i designen i form är mönstret i logotypens "S". Prickarna skapar en rörelse som sammanflätas, vilket understryker att samarbete är en av Schibsteds största möjligheter.

Den nya profilen ska också understödja en ny varumärkesstrategi som definierar Schibsteds roll gentemot samtliga produktvarumärken och Schibsteds roll på marknaden: förflyttningen från ett mer dolt till synligt varumärke. Det ska också ge Schibsted ett sammanhängande utseende genom alla digitala plattformar och på huvudkontoren i Stockholm och Oslo. Och inte minst kommer det att stödja en gemensam Schibsted-inloggning.

– Min vision är att Schibsted ska vara ett stöttande fundament för alla våra varumärken. Jag hoppas att vår nya visuella identitet och varumärkesstrategi ska hjälpa oss i vårt arbete att skapa samarbete och gemensam utveckling, men även hjälpa oss att framstå som en attraktiv arbetsgivare både för nuvarande och framtida personal, säger koncernchefen Kristin Skogen Lund i en kommentar.Dela sidan: