Dela sidan:

Vi småljuger alla lite då och då. Även om vi är medvetna om det omoraliska i det kan det ibland kännas nödvändigt att dra en vit lögn eller krydda en historia för effektens skull. Men passa dig! Forskning visar nämligen att de små lögnerna kan bana väg för grövre lögner i framtiden.

Vad visar forskningen?

I en studie som gjordes av brittiska och amerikanska forskare fick totalt 80 deltagare utföra uppgifter där de fick möjlighet att agera oärligt för personlig vinning, i det här fallet en ekonomisk belöning. Detta samtidigt som deltagarnas hjärnor skannades av. En av uppgifterna som deltagarna fick utföra bestod exempelvis av att de fick reda på hur mycket pengar som fanns i en glasburk, för att sedan hjälpa en annan person gissa rätt mängd. Studien utformades så att oärlighet antingen skulle gynna deltagaren själv, båda två eller bara den andre individen.

Resultatet visade att graden av oärlighet ökade hos deltagarna när det gynnade dem själva. Det visade sig också att amygdala, hjärnans känslocentrum, var mest aktiv när människor ljög för personlig vinning första gången. När de sedan agerade oärligt vid senare tillfällen minskade amygdalas respons, samtidigt som graden av oärlighet ökade.

Och vad betyder det?

Studien visar på en snöbollseffekt, där små handlingar av oärlighet trappas upp till större, mer betydande lögner. Det kan alltså finnas anledning att uppmärksamma hur ofta vi egentligen tar till en lögn i vardagen och framförallt huruvida det påverkar oss negativt. Det numera rätt dammiga ordspråket "ärlighet varar längst" är kanske inte så dumt ändå.

Källa.
Garrett, N., Lazzaro, S. C., Ariely, D., & Sharot, T. (2016). The brain adapts to dishonesty. Nature Neuroscience, 19, 1727–1732.Dela sidan: