Dela sidan:

Vare sig du tillbringat semesterveckorna på rivieran eller hemma i trädgården var du förhoppningsvis utvilad, avstressad och redo att ta nya tag när du kom tillbaka till jobbet. Ibland kan det dock kännas som effekten av semestern börjar klinga av redan under första veckan. Kan det vara själva kontorslandskapets fel?

Vad visar forskningen?

En avhandling från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har undersökt om olika kontorslösningar påverkar personalens prestation och hälsa, samt om effekten varierade beroende på de anställdas personlighetsdrag. Först jämförde man fem olika slags konstorslösningar. Sedan samlade man in data med hjälp av enkäter och kognitiva tester på de anställda.

Cellkontor, följt av flexkontor, visade sig ge minst problem med distraktion och stress. Stora, öppna kontorslandskap medförde både mer distraktion och högre stressnivåer. Dessutom visade det sig att anställda som uppvisat hög grad av personlighetsdraget vänlighet, drabbades av stress- och distraktionsproblem i högre utsträckning när de arbetar i ett öppet och flexibelt kontorslandskap.

Och vad betyder det?

Organisationer och företag kan ha i åtanke att små kontorslandskap verkar gynna de anställdas koncentration och stressnivåer mer, än stora och öppna kontorslandskap. Speciellt om man har anställda med vänliga personlighetsdrag alltså är socialt lätta att ha att göra med. En förklaring till att personer med vänliga personlighetsdrag störs mer, kan vara att man i stimmiga miljöer behöver kunna stå på sig, vara mer tydlig med att uttrycka sina behov och bättre på att ta hänsyn till sig själv.

Källa: Läs hela rapporten här.Dela sidan: