Dela sidan:

Samhällsrådgivaren Ramboll har med hjälp av Garbergs utvecklats ett digitalt verktyg som visar den renaste vägen mellan två platser. I lanseringen lutar de sig mot forskning som visar att luftföroreningar försämrar vår hälsa och förkortar våra liv, samt en ny studie från MIT som visar att det också finns ett samband mellan luftkvalitet och psykiskt välmående. 

För att kunna rekommendera den renaste luftvägen beräknar tjänsten partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10), partiklar mindre än 2.5 mikrometer (PM2.5) och kvävedioxidhalten (NO2) i realtid längs med färdvägen. Utifrån den insamlade datan beräknas ett European Air Quality Index (EAQI) som ligger till grund för val av färdväg.

 – Vi är stolta över att idag lansera Happy Commuter, det är ett projekt som verkligen visar vårt engagemang i frågor som rör människor och natur. Projektet har varit omfattande, det har handlat om att kunna omsätta relevant och riktig realtidsdata till något användbart i vardagen, luften vi andas är helt avgörande för vårt välmående, säger Linus Almqvist, marknadschef på Ramboll, i ett pressmeddelande. 

En rapport som Ramboll nyligen tagit fram visar att det inte bara är storstäderna som har utmaningar när det gäller luftkvalitet. Förra året hade så många som 30 svenska städer runt om i landet nivåer som överskrider riksdagens mål. Den största utsläppskällan är transporter. Happy Commuter fungerar över hela Sverige.

Se lanseringsfilmen nedan. Dela sidan: