Månadens film 3 visningar

Låt solen betala tillbaka

Beskrivning: För att levandegöra Fortums solcellserbjudande har Isobar tagit fram konceptet ”Låt solen betala tillbaka” som på ett lekfullt sätt tar fasta på hur solen kan vara ett irritationsmoment och de kostnader som den kan medföra – och att villaägare nu tack vare Fortum kan få solen att betala tillbaka. Arbetsgrupp: Patrik Kleiner (Projektledare) Therese Halling (Produktionsledare) Emma Lövbrand (Planner) Petra Muda (Art Director) Henrik Berglöf (Copywriter) 2017-06-16 18:27:23