Månadens film 6 visningar

Alla olyckor är inte lika roliga

Beskrivning: “Fails” är ett klassiskt internetfenomen. Men ibland är olyckorna inte lika roliga, och då är Cederroths Första hjälpen-station livsviktig. I tre filmer påminner vi skyddsombud om att alltid ha stationen påfylld. Kopplingen mellan populärkultur och kundnytta har aldrig varit mer självklar. Arbetsgrupp: Projektledare: Hugo Mann Copywriter: Sophia Meijer Art director: Jakob Elmgren Produktionsledare: Åsa von Yxkull Formgivare: Sofia Rönnqvist 2017-09-12 16:00:38