Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Med anledning av de gällande restriktionerna för allmänna sammankomster vill vi förtydliga att våra utbildningar har maximalt 20 sittande deltagare och därmed inte berörs av rådande begränsningar. Vi jobbar nära med våra konferensanläggningar för att minska trängsel och följer noggrant myndigheternas restriktioner, din säkerhet är vårt fokus. En stor del av våra kurser har även tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida.
Till alla utbildningar

Agilt arbetssätt för marknad och kommunikation – metoder, verktyg och implementation

Ledarskap & organisation

Agilt arbetssätt har blivit nyckeln för många företag och marknadsavdelningar att både leverera bättre resultat och få behålla duktiga medarbetare. Denna utbildning handlar om hur din marknads- eller kommunikationsavdelning kan arbeta agilt. Du får lära dig hur du steg för steg kan introducera ett agilt arbetssätt och en agil kultur för att överbrygga silos mellan avdelningar och skapa korsfunktionella team, bryta ineffektiva vanor och skapa ett ökat engagemang.

Om Utbildningen

Ett agilt arbetssätt handlar till stor del om att göra om styrmodellen och låta medarbetarna sätta sig vid ratten med mandatet att bestämma hur man ska leverera för att nå fram mot de övergripande målen. Från att agilt tidigare användes för IT-utveckling, har fler och fler marknadsavdelningar insett potentialen med arbetssättet. Denna utbildning handlar om hur du lyckas.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vad ett agilt arbetssätt och en agil kultur innebär och effekterna
 • Hur du kan organisera verksamheten för att arbeta agilt
 • Mål- och styrmodeller och resultat som du kan nå med ett agilt arbetssätt
 • Verktyg, processer, värderingar och mindset för att få till ett agilt arbetssätt
 • Hur du kan bryta ineffektiva vanor och skapa ökat engagemang genom agila ”ceremonier” som ersätter en traditionell möteskultur
 • Hur du steg för steg implementerar ett agilt arbetssätt och en agil kultur och undviker fallgroparna

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för eller arbetar i en marknads- eller kommunikationsavdelning, till exempel marknadschefer, kommunikationschefer, marknadsförare, kommunikatörer, CRM–och lojalitetsansvariga, affärsutvecklare med flera.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Insikt om hur agilt kan skapa värde för en marknadsavdelning
 • Kunskap om agila verktyg, principer, värderingar och mindset som gör arbetet framgångsrikt
 • Praktisk förståelse för hur man kommer igång
 • Erfarenhet om hur andra företag jobbar agilt
 • Övningar som du själv kan använda på ditt företag

Dela kursen

Program

09.00 Välkommen
Presentation av deltagare och genomgång av agenda

09.15 Introduktion till agil kultur och verksamhet

 • Varför företag väljer att börja arbeta agilt
 • Vad är agil kultur och vad den för med sig
 • Hur agila marknadsavdelningar organiserar sig

10.30 Kaffe

10.45 Hur det agila kan bryta vanor och skapa ökat engagemang

 • Agila verktyg, processer och mindset
 • Agila ceremonier, det vill säga nya typer av möten som ersätter en traditionell mötesstruktur

11.30 Lunch

12.30 Hur du tillämpar agilt arbetssätt

 • Praktiska övningar och reflektion kring hur du kan tillämpa agilt arbetssätt i din organisation

13.45 Hur agilt arbete kopplar mot dina mål och styrning

 • Hur styrs en agil organisation
 • Planeringsprocessen
 • Mål och resultat
 • Begrepp som Business Room Planning, Quarterly Buiness Review, Objectives and Key Result etcetera

15.00 Kaffe

15.20 Hur du kommer igång

 • Steg för steg implementation av en agil marknadsavdelning
 • Konkreta verktyg att kunna använda för att snabbt komma igång med den agila omställningen
 • Exempel från andra företag som börjat arbeta agilt
 • Fallgropar att undvika

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut