Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Med anledning av de gällande restriktionerna för allmänna sammankomster vill vi förtydliga att våra utbildningar har maximalt 20 sittande deltagare och därmed inte berörs av rådande begränsningar. Vi jobbar nära med våra konferensanläggningar för att minska trängsel och följer noggrant myndigheternas restriktioner, din säkerhet är vårt fokus. En stor del av våra kurser har även tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida.
Till alla utbildningar

Att leda utan att vara chef

Ledarskap & organisation

Under denna tvådagarsutbildning får du som leder andra utan att ha ett formellt chefsansvar metoder och konkreta verktyg för att tydliggöra och effektivisera ditt ledarskap. Du får lära dig hur du kan prioritera och delegera mer effektivt, prestera inom utsatt tid och nå uppsatta mål. Vi går igenom hur du kan arbeta med gruppdynamik, effektiv problemlösning, konflikthantering och ge och ta emot feedback.

Om Utbildningen

Är du projektledare, teamledare eller ledare i andra konstellationer utan att ha ett formellt chefsansvar? Denna tvådagarsutbildning vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din kommunikativa förmåga utan att nödvändigtvis vara chef.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Att stärka samarbete och öka effektiviteten i ett team eller en grupp
 • Hur du kan skapa gruppdynamik, motivation och engagemang
 • Hur du hanterar konflikter på arbetsplatsen
 • Skillnaden mellan att vara chef och ledare
 • Hur du kan kommunicera med dina medarbetare för att nå önskad effekt
 • Hur du som ledare kan prioritera och delegera för att skapa en effektiv organisation
 • Olika metoder för att ge och ta emot feedback
 • Vad som är viktigt att kommunicera i samband med stora förändringar
 • Hur du sätter upp och använder SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) mål

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill utveckla sitt ledarskap och sin kommunikativa förmåga, till exempel:

 • Projektledare
 • Samordnare
 • Nyckelperson
 • Kommunikatör

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Kursens övergripande syfte är att ge dig som ledare handfasta tips och arbetsmodeller att leda individer och grupper att nå uppsatta mål. Målet är att ge en ökad förståelse och kunskap för ledarskapets grunder och olika beteende- och kommunikationsstilar och hur det kan bidra till en effektiv och god arbetsmiljö.

Dela kursen

Program

DAG 1:

09.00-09.15 Välkomna och introduktion

 • Introduktion till att leda utan att vara chef
 • Syfte och mål

09.15-10.15 Ledarskapets grunder

 • Vikten av självinsikt
 • Hur påverkar jag andra? Hur påverkas jag av andra?
 • Vad skillnaden är mellan att vara chef och ledare
 • Att leda tidigare kollegor

10.15-10.30 Kaffe

10.30-11.30 Beteende- och kommunikationsstilar

 • Genomgång av olika beteende- och kommunikationsstilar
 • Hur du med hjälp av olika beteende- och kommunikationsstilar kan skapa effektiva och samarbetsvilliga team

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.15 Gruppdynamik, motivation och engagemang

 • Hur skapar vi fungerande team och grupper
 • Hur motiverar jag andra utan att vara chef
 • Vikten av att prioritera för att säkerställa att du och dem du leder gör det som skapar värde för verksamheten
 • Hur du hanterar kontrollbehov och delegerar
 • Uppföljning som möjliggör förbättring och skapar handling

14.15-14.30 Kaffe

14.30-16.30 Fortsättning gruppdynamik, motivation och engagemang  

 • Hur vi skapar gemensamma mål och förväntningar och undviker missförstånd

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning

 

DAG 2:

09.00-9.15 Reflektion från gårdagen

09.15-10.15 Att leda är att kommunicera

 • Vad är kommunikativt ledarskap?
 • Att ge och ta emot feedback – ett strategiskt styrmedel

10.15-10.30 Kaffe

10.30- 11.30 Leda i förändring

 • Stötta förändring med kommunikation
 • Hur jag planerar min kommunikation för rätt effekt

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.15 Få önskad effekt med din kommunikation

 • Hur du formulerar meningsfulla budskap
 • Välj rätt kommunikationskanal för att skapa önskad effekt
 • Hur du skapar en engagerande och effektiv möteskultur

14.15-14.30 Kaffe

14.30- 16.30 Att hantera konflikter

 • Konflikthanteringens olika delar och ansvarsområden
 • Genomgång av olika konfliktstilar och hur du skapar medvetenhet kring hur du själv hanterar konflikter
 • Upptäck och undvik härskartekniker
 • Hur du sätter upp och använder SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) mål

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning