Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Employer branding och employee engagement – så attraherar och engagerar du talangerna

Strategisk kommunikation

Att attrahera, engagera och utveckla de bästa talangerna och medarbetarna är en av de mest avgörande utmaningarna för att verksamheten ska vara framgångsrik. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och metodiskt med employer branding och employee engagement. Du får lära dig att göra en employee journey mapping, att identifiera era viktigaste målgrupper på talangmarknaden, vad dessa målgrupper attraheras av och hur du tar fram ett attraktions– och engagemangsprogram för dessa.

Om Utbildningen

För att säkerställa talangförsörjningen, engagemanget och prestationen i företaget krävs det att man arbetar lika professionellt med sitt arbetsgivarvarumärke som med verksamhetens övriga varumärken. Rätt medarbetare är avgörande för att nå sina mål och sin vision. Och lika viktigt som att attrahera talanger är det att engagera och utveckla befintliga.

En av hörnstenarna i att vara en attraktiv arbetsgivare är medarbetarnas stolthet och ambassadörskap, som tillsammans med den externa kommunikationen och imagen skapar arbetsgivarvarumärket. Och huruvida man lyckas beror på medarbetarens hela kontakt med företaget, från första mötet, via rekrytering och anställning till exit-samtalet. Denna kandidat– och medarbetarresa kallas employee journey.

Välkommen till en heldagsutbildning som ger dig strategierna, metoderna och verktygen för att lyckas med employer branding.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad som gör att du attraherar och behåller talangerna
 • Slagkraftiga och autentiska medarbetarerbjudanden
 • Hur du gör en employee journey mapping och identifierar era kandidaters och medarbetares alla kontakter med er som arbetsgivare och därigenom tydliggör era viktigaste utmaningar
 • Att utveckla er employee experience journey som gör att ni kan utveckla och behålla talangerna.
 • Hur du följer upp och mäter er employee experience journey

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Verksamhetschefer
 • HR-chefer och HR-specialister
 • Marknadschefer och marknadsförare
 • Kommunikationschefer och kommunikatörer

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap och inspiration i hur du kan arbeta strategiskt och taktiskt med ditt arbetsgivarvarumärke
 • Kunskap i vad som attraherar och gör att du behåller talangerna
 • Kunskap och förståelse för hur du arbetar med employer branding, employee journey och employee experience
 • Kunskaper i hur du gör en employee journey mapping och hur den kan ligga till grund för att attrahera rätt talanger och skapa ambassadörer av befintliga
 • Plan för hur du kan ta nästa steg i din verksamhet

Dela kursen

Program

09.00 Välkommen och introduktion

 • Presentation av deltagarna
 • Introduktion till dagen
 • Mål och syfte

09.30 Employer Branding, Employee Journey och Employee Experience

10.30 Talanger och Employer Value Proposition (EVP)

 • Generation ”connected” – vad som gör att du attraherar och behåller dagens talanger
 • Hur du identifierar dina målgrupper på talangmarknaden
 • Unika försäljningsargument som arbetsgivare
 • Positionering på arbetsmarknaden

11.15 Övning – att identifiera syftet med att arbeta i din verksamhet och de unika med arbetsplatsen

Du får öva på att ta fram ett EVP, medarbetarerbjudande

12.00 Lunch

13.00 Employee Experience och Employee Journey Mapping (EJM)

 • Introduktion till begreppen
 • Hur du kan kvalitetssäkra medarbetarupplevelsen
 • Case
 • Övning – du får öva på att ta fram ditt företags medarbetarresa genom att göra en EJM där du identifierar olika faser, kanaler och kontaktpunkter.

14.30 Kaffe

14.45 Övning - Vilka talangutmaningar har din organisation?

Här får du hjälp med att definiera ditt företags utmaningar utifrån medarbetarresan

15.15 Hur du kan skapa ett attraktions-och engagemangsprogram

 • Bli bättre på att attrahera och behålla de bästa medarbetarna
 • Hur du kan mäta medarbetarupplevelsen

16.00 Tips och råd för att lyckas hemma

16:30-17:00 Sammanfattning av dagen och frågor

Se fler branschtitlar från Bonnier News