Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Inhousebyrå – så startar och bygger du din egen inhousebyrå

Ledarskap & organisation, Strategisk kommunikation

Fler och fler företag väljer att bygga sin egen inhousebyrå eftersom det många gånger leder till snabbare processer, bättre marknadsföring och kommunikation och är mer kostnadseffektiv. Under denna utbildning får du lära dig hur du startar och utvecklar din egen inhousebyrå. Utbildningen går igenom hur du skapar en effektiv beställnings- och arbetsprocess, bygger inhousebyråns eget varumärke, arbetar kreativt och skapar fungerande samarbete med externa byråer.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Hur du utformar inhousebyråns uppdrag utifrån företagets behov och mål
 • Hur du skapar en effektiv beställningsprocess för att optimera dina uppdrag
 • Hur du kommunicerar och förankrar inhousebyråns uppdrag i företaget
 • Hur du skapar en effektiv intern arbetsprocess och kan leverera på de uppdrag som kommer in
 • Hur den kreativa processen kan se ut
 • Hur du bygger upp inhousebyråns eget varumärke internt
 • Hur du skapar en god relation mellan inhousebyrån och de externa byråerna
 • Den ekonomiska styrningen och hur du mäter inhousebyråns presentation
 • Hur du kan skapa en konkret handlingsplan för att komma igång utifrån ditt företags behov 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL DIG SOM:

 • Funderar på att starta upp en inhousebyrå
 • Vill öka kvalitet, kreativitet, effektivitet och effekt inom din inhousebyrå
 • Vill växla upp inhousebyrå-verksamheten och ta hem mer från din externa byrå 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få ökad kunskap och förståelse för hur du kan starta och bygga din egen inhousebyrå samt optimera dina processer internt såväl som externt.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion
 • Syfte
 • Förväntningar 

09.15 Inhousebyråbranschens utveckling 

 • Varför ökar antalet inhousebyråer?
 • Varför tar fler och fler inhousebyråer hem mer och mer uppdrag från de externa byråerna?

09.30 Inhousebyråns uppdrag

 • Hur du formulerar inhousebyråns uppdrag utifrån verksamhetens behov och mål
 • Hur du kan kommunicera och förankra detta inom företaget

10.15 Kaffe

10.30 Beställningsprocessen och den egna arbetsprocessen

 • Hur du styr upp beställningsflödet så att rätt och genomtänkta uppdrag kommer till inhousebyrån
 • Vilka typer av briefer och andra beställningsdokument behövs?
 • Hur behöver inhousebyråns egna arbetsprocesser, roller och kompetenser ser ut?

11.45 Lunch

12.45 Det kreativa arbetet, samarbetet med den externa byrån och det interna varumärket

 • Hur kan den kreativa processen se ut? 
 • Hur du skapar en väl fungerande och för verksamheten utvecklande relation till de externa byråer som man samarbetar med
 • Hur du bygger inhousebyråns interna varumärke och varför det är viktigt

13.45 Den ekonomiska styrningen

 • Vilka för- och nackdelar finns det med internfakturering?
 • Hur kan kostnaderna fördelas på beställarna?

14.15 Gästföreläsning om hur man går från produktionsbyrå till kreativ inhousebyrå
En inhousechef kommer på besök och berättar om hur man byggt upp och utvecklat sin inhousebyrå

15.15 Kaffe

15.45 Handlingsplan
Dagen avslutas med att varje deltagare arbetar fram en handlingsplan för sin egen del utifrån det som diskuterats under dagen

16.45-17.15 Sammanfattning och avslutning