Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag22.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. I det fall det utfärdas restriktioner som direkt avråder från inrikes resande eller sammankomster i mindre grupper kommer våra fysiska utbildningar att genomföras online.
Till alla utbildningar

Krishantering och kriskommunikation – att hantera kriser och mediala granskningar

Strategisk kommunikation

Ett hårdare medieklimat och drevmentalitet och kunder som ställer högre krav på transparens och korrekt agerande gör att företags och organisationers förtroendekapital och rykte aldrig varit så sköra som nu. Denna heldagsutbildning syftar till att ge dig verktyg och konkreta tips för att effektivt hantera förtroendekriser och mediala granskningar. Du får lära dig att undvika de vanligaste misstagen och hur du steg för steg bör agera när krisen kommer.

Om Utbildningen

Makthavare, chefer och offentliga personer upplever att medieklimatet allt mer präglas av personfixering, sensationsrubriker, drevmentalitet och jakten på underhållningsvärde. Enstaka uttalanden eller misstag kan få stora konsekvenser.

Samtidigt gör företag och organisationer ofta misstag i krishantering. Bland de vanligaste är den mänskliga försvarsmekanismen som uppstår när man blir granskad i sömmarna eller ett problem uppdagas – man reagerar med taggarna utåt och undviker att ge raka och tydliga svar. Istället för att analysera kritiken och arbeta strukturerat tenderar människor i en organisation att springa åt olika håll. Detta spär på mediedramaturgin och bidrar till upptrappning och fler artiklar.

Denna utbildning syftar till att ge dig insikter, verktyg och tips för att hantera en kris på ett korrekt och effektiv sätt och undvika de vanligaste misstagen.

DU FÅR LÄRA DIG:

  • Hur du ska göra när krisen kommer – steg för steg
  • De vanligaste misstagen i krishantering och kriskommunikation och hur du undviker dem
  • Framgångsfaktorer för krishantering
  • Hur medielogiken och drevmentaliteten fungerar och hur du bemöter mediala granskningar och undviker förtroendekriser
  • Hur du tar makten över din egen berättelse och når ut med dina budskap och argument
  • Hur ledning och krisgruppen kan ta ett samlat grepp om krishanteringen
  • Det förebyggande krisarbetet: krisplanen, krisgruppens sammansättning och metoder för effektivt arbete
  • Att bedöma din organisations krismedvetenhet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar strategiskt eller operativt med krishantering, kriskommunikation och mediehantering eller har en ledande position som gör att du har en nyckelfunktion när krisen kommer.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

  • Kunskaper som behövs för att arbeta strukturerat och effektivt när krisen kommer
  • Konkreta verktyg och råd för en framgångsrik mediehantering


Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion
Presentation av kursen, kursledaren och kursdeltagarna

09.30 Praktisk krishantering
– De vanligaste misstagen och de grundläggande framgångsfaktorerna
– Så gör du när krisen kommer, steg för steg
– Så tar ledningen och krisgruppen ett samlat grepp

10.30 Paus 

10.45 Medielogik och mediedramaturgi
– Så fungerar medielogiken och mediedramaturgin
– Det allt tuffare medieklimatet och drevmentalitetens logik

12.00 Lunch 

13.00 Så bemöter du en medial granskning
– Strategier, vägval och förberedelser
– Do's and don'ts
– Så äger du din egen berättelse och når ut med dina budskap och argument

14.15 Förebyggande krisarbete
– Krisgruppens sammansättning - roller och ansvar
– Krisplanen - vad ska den innehålla?
– Krisgruppens rutiner - metoder för effektivt arbete

15.15 Paus 

15.30 Övningar
– Bedöm din organisations krismedvetenhet och reaktionsförmåga
– Vad kan din organisation utveckla redan imorgon?

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut