torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Kriskommunikation i sociala medier – att förebygga och agera när krisen slår till

Sociala medier, Strategisk kommunikation

De flesta organisationer har idag både hängslen och livrem för att hantera mediala kriser, men när det kommer till kriser i sociala medier är beredskapen ofta väldigt dålig. Under denna utbildning får du lära dig hur du förbereder dig för kriser i sociala medier, identifierar dem i ett tidigt stadium och agerar när du befinner dig mitt i en. Du får verktyg och strategier för olika typer av kriser och öva på hur du hanterar reella situationer.

Det första vi gör under denna heldagsutbildning är att gå igenom hur en kris anno 2023 ser ut. Det kan handla om läckage av data eller andra tekniska misstag, inlägg, kritik och ”mediestormar” på plattformar du inte har under bevakning, till exempel TikTok, eller en kris till följd av hur dina egna anställda agerar i sociala kanaler. Vi kommer gå igenom bra och mindre bra exempel, öva på reella situationer och diskutera handlingsplaner inom områden där det finns väldigt lite om någon praxis eller allmänna råd att faktiskt tillgå.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Att identifiera en kris och dess potentiella konsekvenser tidigt
 • Hur du kan arbeta proaktivt för att skydda dig mot det som senare kan bli en kris – allt ifrån kritik till tekniska missöden
 • Hur du bör agera om du befinner dig mitt i en kris utifrån olika scenarier
 • Hur du kan lära dig av både bra och dåliga exempel
 • Hur man arbetar vidare efteråt och vilka åtgärder bör man gå hem och implementera 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar strategiskt eller operativt med kommunikationsfrågor, oavsett om du idag arbetar med detta i sociala medier eller inte. Kursen är relevant både om du arbetar inom ett företag eller organisation eller om du företräder dessa.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få god förståelse för den typ av kriser och varumärkeshotande situationer som kan uppstå och hur du ska hantera dem.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.30 Att identifiera och förebygga en kris

 • Vad är egentligen en kris i sociala medier – gemensam diskussion och exempel från olika kanaler
 • Hur skiljer sig agerandet vid olika vägval när krisen inträffar
 • Vad kan man göra för att förebygga en kris. Handfasta råd och inspiration från bra och mindre bra exempel

10.15 Fikapaus

10.30 Att förbereda sig på en kris

 • Gruppdiskussion om risker med olika sätt att kommunicera, uttrycka sig och agera
 • Hur kan man förbereda sig på en kris
 • Grupparbete i framtagande av matriser och ”regler” för agerande

12.00 Lunch

13.00 När du är mitt i det

 • Hur ska man agera mitt i kris
 • Do’s and don’ts för att minska skadeverkningarna
 • Hur organiserar man sig och vilka kompetenser är nödvändiga i en möjlig krisgrupp
 • Gruppövning i att hantera en kris baserat på riktiga exempel

14.45 Fika

15.00 Att gå vidare efteråt

 • Hur går man vidare efteråt och vilka åtgärder bör man vidta genast

16.00 -16.30 Summering och avslutning