Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Marknadsföring av läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter i sociala medier

Sociala medier, Strategisk kommunikation

Den här utbildningen handlar om hur du lyckas med marknadsföring av läkemedel i sociala medier utan att riskera att bryta mot lagstiftning eller tappa kontrollen över obalanserade anstormningar i kommentarsfält. Vi går igenom hur du kan skapa en relation till läkare och andra beslutsfattare genom en dialog i sociala medier. Du får även lära dig hur du kan nå patienter och konsumenter på ett effektivt sätt. Utbildningen syftar till att ge dig insikter, verktyg och det självförtroende du behöver för att din organisation bättre ska kunna utnyttja de möjligheter som bland annat Facebook och Linkedin erbjuder.

Om Utbildningen

Känner du en tveksamhet till att kommunicera med dina målgrupper i sociala medier för att du inte är säker på hur du ska göra eller vad som gäller? Då är du inte ensam. Idag använder många organisationer, i bästa fall, sociala medier som en anslagstavla för information.

Detta är en två-dagarsutbildning för dig som vill jobba aktivt i sociala kanaler för att nå fram till, och skapa en relation, med läkare, beslutsfattare, patienter eller andra specifika målgrupper. Du lär dig både strategin bakom en lyckad sociala medier-kampanj och hur du praktiskt går till väga för att navigera i olika kanaler, definiera målgrupper, förstå deras behov och anpassa innehållet för dem. Under kursen kommer vi att jobba med kampanjexempel för receptbelagda respektive receptfria läkemedel. Vi kommer även att diskutera disease awareness- kampanjer samt hur ni kan bygga en långsiktig relation med en professionell målgrupp med utgångspunkt från sociala kanaler.

Efter att du blivit diplomerad kommer du att ha kunskap i hur du bygger upp kampanjer i sociala medier där du når fram med ditt budskap till rätt person.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Sociala mediers betydelse för kommunikation och marknadsföring av läkemedel
 • Hur du definierar din målgrupp och förstår deras behov
 • Hur du hittar läkare, beslutsfattare och vårdprofession i sociala medier
 • Hur du skapar kanalanpassat innehåll för olika målgrupper
 • Hur du arbetar med sociala kanaler utan att bryta mot lagstiftning och regelverk – Vad ska du tänka på när du sätter upp en kampanj i sociala medier som riktar sig till vårdprofession eller patienter
 • Hur du kan bevaka era sociala medier-konton och kampanjer
 • Hur du mäter resultaten av era sociala medier-aktiviteter

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar inom life science eller hälsoområdet och som vill lära dig mer om hur du kan utnyttja sociala kanaler inom er organisation, till exempel:

 • Marknadsförare och kommunikatörer inom life science-industrin – Marknadsförare och kommunikatörer inom patientorganisationer
 • Marknadsförare och kommunikatörer inom andra organisationer, till exempel konsultföretag som vänder sig till hälso- och sjukvården

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskaper i hur du kan nå vårdprofession, beslutsfattare och patienter genom sociala medier i syfte att marknadsföra läkemedel
 • Kunskaper och färdigheter i hur du kan marknadsföra dig mot patienter
 • En tydlig aktivitetsplan för hur er verksamhet kan arbeta med sociala medier i kombination med traditionella kanaler

 

Dela kursen

Program

Dag 1:

09.00 Välkomnande och introduktion
Vi börjar dagen med övning för att lära känna varandra bättre då det kommer att vara många nya ansikten på plats. Efter det tittar vi på målsättning med kursen, uppsatt agenda och går igenom förväntningar.

09.30 Inspiration och omvärldsanalys
Vi går igenom trender som påverkar hur vi arbetar med sociala medier och tittar närmare på ett par digitala kampanjer för att inspireras av hur ni kan nå ut till era målgrupper på nya sätt.

10.15 – 10.30 Paus

10.30 Genomgång av arbetscase
Under kursens två dagar utgår vi ifrån tre olika arbetscase. De case vi arbetar med är; Hur når du ut med en receptbelagd produkt i sociala medier?, Hur når du ut med en OTC-produkt? och Hur skapar du kännedom runt ett terapiområde?.

11.00 Sociala medie-strategi
I samtliga arbetscase vi går igenom är det viktigt att det finns en anpassad strategi som är tydligt utformad för den kanal den riktar sig till, som också är genomförbar. Under denna timme tittar vi närmare på vilken strategi du kan använda dig av i sociala kanaler.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Från målgrupper till behovsgrupper
För att er närvaro i sociala kanaler ska vara relevant behöver vi anpassa förståelsen av vår målgrupp (vare sig det är patient, läkare eller anhörig) till två kanaler som ständigt utvecklas – Facebook och LinkedIn. Vi går igenom hur empati kan hjälpa oss skapa relevant innehåll i en gemensam workshop-övning. Alla övningar har sin utgångspunkt i de arbetscase vi tidigare fastställt.

15.00 – 15.30 Fika

15.30 Hur ser lagstiftningen ut – vad får vi och vad får vi inte göra?
Efter dagens sista fika går vi igenom riktlinjer för vad och hur du får kommunicera med receptbelagda produkter, OTC och till läkare via sociala medier. Tips som gör det enklare för din verksamhet att sätta upp sin digitala närvaro kommer att vara i fokus. Vi exemplifierar med våra arbetscase. Här har vi en extern föreläsare i form av en erfaren jurist på plats.

16.30-17.00 Sammanfattning dag 1/ Tid för frågor / Avslut

Dag 2:

09.00 Uppstart dag 2

Dagen börjar med en kort övning samt en genomgång av det vi gått igenom dag 1.

09.30 Budskap och innehåll
Första området för dagen blir en genomgång av Inbound Marketing – ett nytt sätt att förstå vår målgrupp och hur vi kommunicerar med dem genom att skapa värde istället för att kränga. Vi går också igenom vilken tonalitet ni bör jobba med samt modeller för att planera innehåll i samklang med kommunikation via traditionella kanaler.

10.30 – 10.45 Paus

10.45 Budskap och innehåll, forts.
Efter pausen fortsätter vi med en gemensam workshop-övning där vi applicerar det vi lärt oss på de tre arbetscase vi gemensamt arbetar med genom hela kursen.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Kampanjuppsättning – Facebook och LinkedIn
Vi går igenom praktiska verktyg (Facebook Business Manager och LinkedIn Campaign Manager) för att förstå er målgrupp bättre samt tips för att enklare definiera vilken typ av innehåll ni ska fokusera på utifrån befintlig lagstiftning.

13.30 A/B-testning
Hur kan du på bästa sätt dra lärdom av era digitala insatser? Vi tittar på besökarbeteenden, omedvetna beteenden och hur vi tar vara på insikter om dessa två på bästa sätt. Vi går också igenom hur du på bästa sätt tar fram en hypotes för era resultat.

14.00 AI och digitala kampanjer i praktiken
Det är viktigt att hänga med när du arbetar med Facebook och LinkedIn. Vi kikar på kampanjer som lyckats väl med hjälp av Real-Time och Inbound Marketing. Här avslutar vi med en diskussion om hur det kan komma till användning för er verksamhet.

14.30 – 14.45 Fika

14.45 Om krisen kommer
Digital kriskommunikation kräver en helt ny förståelse för det digitala klimat vi lever i. Vi går igenom scenarios på vad som kan hända och hur ni förbereder er inför en eventuell kris. Här ingår även en praktisk övning med ett autentiskt fall.

16.00 Vad är en lyckad närvaro eller kampanj? Mättal och utvärdering

Dag 2 avslutas med en sammanfattning av vilka siffror som är viktiga att titta på under våra caseexempel och vilka mätetal som är relevanta vid en långsiktig närvaro.

16.30-17.15 Diplomering, reflektion och avslut

 

 

Se fler branschtitlar från Bonnier News