Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Masterclass mediestrategi – att skapa robusta mediestrategier i en föränderlig värld

Medieval & marknadsstrategi

Att göra strategier för medieval har aldrig varit mer komplext. Denna utbildning ger dig fördjupade insikter och kunskaper för att göra robusta mediestrategier i en föränderlig värld. En värld där rätt balans mellan kort- och långsiktiga aktiveringar är avgörande för framgång. Du får lära dig hur du ska tänka för att säkra både effekt och effektivitet, undvika fallgropar, investera i varumärkesstärkande reklam och sätta mål och budget som är förankrade i strategin.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du steg för steg skapar en grundlig och genomarbetad mediestrategi
 • Hur de snabba omvärldsförändringarna skapar nya konsumentbeteenden som i sin tur ställer nya krav på företagens marknadsföring och försäljning
 • Vad den senaste forskningen säger om hur man kan skapa tillväxt genom kommunikation
 • Hur mediemarknaden utvecklas just nu
 • Vikten av en bra brief för att skapa en bra utgångspunkt för mediestrategin
 • Hur du hittar rätt balans mellan långsiktig och kortsiktig kommunikation
 • Vad som skapar rätt balans mellan effekt och effektivitet i din mediestrategi
 • Varför och hur du bör investera i varumärkesstärkande/emotionell reklam om du vill skapa långsiktig tillväxt
 • Medieval med utgångspunkt från vem, var, när och hur
 • Att sätta budget som är kopplad till målen
 • Hur du mäter resultaten utifrån målen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personer som arbetar på marknads/kommunikationsavdelningar och/eller arbetar med strategiutveckling för kommunikation, marknadsföring och media. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Färdigheter i att steg för steg skapa en robust mediestrategi
 • Förståelse för hur snabba omvärldsförändringar skapar nya konsumentbeteenden och ställer nya krav på marknadsföring
 • Att få en bred förståelse för de viktigaste tillväxtprinciperna och kunskap för att kunna applicera dessa i din strategiutveckling
 • Förstå vikten av rätt balans mellan långsiktig och kortsiktig kommunikation för framgång
 • Behärska mediestrategiska begrepp och övergripande resonemang för mediestrategisk planering
 • En god bild av mediers utveckling och prognos framåt

Dela kursen

Program

09.00 Inledning

 • Introduktion till dagen
 • Presentation av kursledare och deltagare

09.20 En värld i förändring och hur det påverkar människor

 • 4th Industrial revolution
 • Nya förutsättningar för företag
 • Påverkan på oss människor – hur vi förändrar våra beteenden i takt med utvecklingen
 • Omvärldsförändringarnas konsekvenser för företagen

10.15 Från brief till strategi

 • Vad som krävs av en brief för att skapa en bra utgångspunkt för mediestrategin
 • Strategiprocessens olika delar och steg – grundläggande frågor att tänka igenom när du skapar en mediestrategi
 • Hur du hittar rätt balans mellan effekt och effektivitet i din mediestrategi
 • Hur du bör bearbeta kunder och marknaden på lång och kort sikt

10.15 Kaffe

10.30 Evidensbaserade tillväxtprinciper
Under detta pass går vi igenom vad den empiriska forskningen säger om hur man skapar tillväxt med hjälp av kommunikation: 

 • Mental tillgänglighet vs awareness
 • Hur du kan använda insikterna i nobelpristagaren Kahnemans forskning om vad som styr våra beslutsprocesser
 • Hur du själv kan värdera kreativ höjd genom att ställa en rad frågor
 • Varför man måste investera i varumärkesstärkande/emotionell reklam för att skapa långsiktig tillväxt
 • Attention vs viewability – hur synlighet automatiskt inte medför attention 

12.00 Lunch

13.00 Målgrupper, mål och KPI:er

 • Strategi kring målgrupper
 • Att sätta budget
 • 60/40-regeln – rätt balans mellan långsiktig och kortsiktig kommunikation
 • Mål & KPI:er

13.30 Digitala medier – strategier, metoder och kanaler

 • Paid search, sociala medier, display och online video, native
 • Branding vs performance marketing
 • Dynamisk annonsering
 • Brand safety – hur du ska tänka för att undvika att varumärket hamnar i ”fel” miljöer
 • Programmatiska köp
 • Reglering – livet efter 3p cookien och vad som händer om och när tredjeparts-cookien försvinner

15.00 Kaffe

15.15 Från mediestrategi till taktisk flighting

 • Kampanjflighting
 • Medieval med utgångspunkt från: Vem, Var, När och Hur
 • Krav på kanaler för att leverera på strategin

15.45 Översikt om hur mediemarknaden utvecklas just nu

 • Mediers utveckling per kanalslag
 • Medieanvändning

16.30 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

17.00 Utbildningen avslutas