Ta del av allt innehåll på Resumé
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Nudging – påverka målgruppen med beteendevetenskapliga verktyg

Strategisk kommunikation

Nudging är en gren inom beteendeekonomi som handlar om hur man kan påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Metoden får allt mer uppmärksamhet av företag och organisationer som vill bli bättre på att styra beslutsprocesser utan att vara tvingande. Till exempel Amazon, Ebay, Google och Spotify använder nudging för att systematiskt förbättra sin användarupplevelse. Denna heldagsutbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging.

Om Utbildningen

Tycker du att din målgrupps beteende stundtals är irrationellt och svårt att förutse eller kontrollera? Du är inte ensam. Ny ekonomisk och beteendevetenskaplig forskning har på senare år tydligt visat att vi människor i våra beslut i hög grad påverkas av hur olika alternativ framställs och vad personer i vår omgivning väljer. Dessa insikter ligger till grund för en allt mer uppmärksammad gren inom beteendeekonomin som kallas nudging. 

Nudging är en metod som tar de senaste insikterna från vetenskapliga studier i beteendeekonomi och omsätter dem till praktiska verktyg för effektivare styrning och mer förutsägbart beteende hos din målgrupp. Det kan exempelvis handla om att få individer att stanna upp och tänka igenom annars rutinmässiga val, eller olika sätt att presentera information för att uppnå större beteendeförändring i olika sammanhang.

I den här kursen kommer du lära dig att identifiera vilka underliggande faktorer som påverkar hur vi tar beslut. Du kommer även få med dig styrmedel som kan hjälpa dig att förbättra och förenkla din kundmiljö och ta kontroll över oönskat beteende.

Kursen riktar sig till dig som har ambitionen att förstå din publik eller målgrupp på djupet för att skapa intuitiva användarupplevelser som leder till önskat beteende hos din målgrupp.

Delar av kursen kommer att hållas på engelska. Kursledaren Christina Gravert är engelskspråkig men förstår svenska mycket väl.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Beteendevetenskapens grunder och centrala begrepp så som kognitiv snedvridning, begränsad rationalitet, beslutsarkitektur och kontrollerade experiment
 • Definitionen av Nudging och var den kommer ifrån
 • Verktyg och metoder för att själv kunna arbeta med nudging i den egna organisationen
 • Typiska beteendebarriärer som undermedvetet påverkar beslut
 • Hur du designar användarmiljöer som leder till önskat beteende
 • Hur du kan tillämpa nudging i din kommunikation
 • Hur du testar/utvärderar om en nudge fungerar eller ej 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Marknads– och kommunikationsansvarig
 • Kommunikatör och PR–ansvarig
 • Försäljningsansvariga
 • Byråer 
 • Strateger

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Förstå varför de beteendevetenskapliga orsakerna till varför det vi ofta anser är den ”rätta” informationen inte nödvändigtvis leder till önskat beteende
 • Kunna upptäcka de vanligaste beteende–barriärerna
 • Få med sig en verktygslåda med Nudges som kan anpassas efter dina behov
 • Att på ett enkelt sätt testa och utvärdera effekten av din kommunikation

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Introduktion till beteendeekonomi
Kursen första del ger dig som deltagare en grundläggande förståelse för hur beteendeekonomiska insikter kan bidra till bättre beslutsfattande och hur beteendekartläggning och kontrollerade experiment kan användas för att skapa kunskapsunderlag för beteendeekonomiska insatser.

10.15 PAUS

10:30 Beteende barriärer – konkreta exempel
I del två skapa vi vetenskaplig grund för typiska kognitiva barriärer som hindrar människor från att göra vad som är bäst för dem. Vi gör övningar för att förstå hur kognitiva barriärer påverkar vårt beslutsfattande i vardagliga situationer.

12.00 LUNCH

13.00 Hur kan nudging användas för att styra beteende
Del tre handlar om att du som kursdeltagare ska få en konkret bild hur nudging kan komplettera traditionella styrmedel som prisförändringar och information för att styra beteende. Vi prata om nudger som är särskilt intressanta för kommunikatörer och designar tillsammans lämpliga insatser för att möta de barriärer vi identifierar.    

14.45 PAUS

15.00 Hur kan du hitta rätt nudge
Del fyra introducerar dig till ett enkelt sätt att testa vilka hinder som är relevanta i din situation. Syftet med detta är att ge Dig som kursdeltagare praktisk kunskap att ta med hem för att hantera beteendebaserade utmaningar i din egen organisation.

16.30 Diskussion
Kunskapsöverföring och reflektion om beteendeekonomins möjligheter och begränsningar och vad du kan göra istället.

16.45 – 17.00 Avslutning